Barnomsorg i Danmark

Børn på rutjsebane
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om barnomsorg för förskolebarn i Danmark.

Förskola

Om ditt barn är mellan 8 månader och 2 år kan du ansöka hos kommunen om en plats till barnet i förskolan för mindre barn, vuggestuen. Om ditt barn är mellan 3 och 6 år kan du ansöka om en plats till barnet för större barn, børnehaven, direkt efter att ni flyttat till Danmark. Kommunen kan dock inte tilldela barnet en plats förrän det har fått ett danskt personnummer.

Ansök hos kommunen

Om du vill ha en plats till ditt barn i förskolan, i vuggestue eller børnehave, ska du kontakta platsförmedlingen, den så kallade pladsanvisningen, i den kommun ni bor i. Om det inte finns någon ledig plats sätts barnet på en väntelista.

Du måste betala för barnomsorg

I Danmark står föräldrarna själva för kostnaden för barnomsorgen. Upplysningar om priser och rabatter ges av platsförmedlingen i kommunen.

Priserna kan variera, men föräldrarna betalar högst 30 procent av vad förskoleplatsen kostar. Kommuner som erbjuder en barnomsorgsgaranti kan dock därutöver kräva en särskild förhöjd avgift.

Dagbarnvårdare: Ett alternativ till vuggestuen

Du kan också ansöka om att få ha ditt barn hos en dagbarnvårdare (dagplejer). En dagbarnvårdare är en person som passar ditt barn i sitt hem.

En dagbarnvårdare passar högst fem barn åt gången, och det är oftast barn mellan 6 månader och 3 år som tas emot av dagbarnvårdare.

Dagvårdaren är ett alternativ till vuggestuen och anställs, avlönas och godkänns av kommunen.

Bidrag till passning av egna barn

Vissa kommuner ger bidrag till passning av egna barn från det att de är 24 veckor till och med skolstart. Barnet kan inte samtidigt få ersättning för annan barnomsorg, och den förälder som tar emot bidraget får inte samtidigt ha förvärvsinkomster eller offentliga inkomster eller bidrag.

Kontakta din kommun för mer information.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.