Päivähoito Tanskassa

Børn på rutjsebane
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tanskassa on tarjolla erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja. Tältä sivulta saat tietoa kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja yksityisestä päivähoidosta.

Päiväkoti Tanskassa

Jos lapsesi on 6–24 kuukautta vanha, voit anoa hänelle kunnallista päivähoitopaikkaa. Alle kouluikäisten lasten päivähoito voidaan järjestää monin eri tavoin. Jos lapsesi on 3–6-vuotias, voit anoa hänelle paikkaa päiväkodista (børnehave) heti Tanskaan muutettuanne. Kunta voi kuitenkin myöntää lapselle hoitopaikan vasta, kun hänellä on tanskalainen henkilötunnus.

Päivähoitohakemus osoitetaan asuinkunnan päivähoitotoimistoon (pladsanvisning). Jos vapaata paikkaa ei ole heti saatavilla, lapsi pääsee jonotuslistalle.

Päivähoitopaikasta peritään Tanskassa maksu. Päivähoitomaksun suuruudesta ja mahdollisista alennuksista saa tietoja kunnan päivähoitotoimistosta.

Päivähoitomaksut voivat vaihdella, mutta vanhemmat maksavat kuitenkin korkeintaan 25 prosenttia päivähoitopaikan kustannuksista. Kunnat, joissa on käytössä varhaiskasvatuksen palvelutakuu (pladsgaranti), saattavat kuitenkin periä korotettua päivähoitomaksua.

Perhepäivähoito: vaihtoehto päiväkodille Tanskassa

Voit hakea lapsellesi myös perhepäivähoitopaikkaa. Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoito tapahtuu kodinomaisessa ympäristössä, ja ryhmäkoko on pienempi kuin päiväkodissa. Päivähoitaja hoitaa kerrallaan korkeintaan viittä lasta, joiden ikäjakauma on yleensä kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Perhepäivähoito on vaihtoehto pienten lasten päiväkodille (vuggestue), ja perhepäivähoitajat ovat kunnan palveluksessa ja kunnan hyväksymiä.

Kotihoidon tuki Tanskassa

Joissakin Tanskan kunnissa voi saada tukea oman lapsen hoitamiseen kotona. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa lapsen ollessa 24 viikon ikäinen ja päättyy lapsen mennessä kouluun. Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tukea, vanhemmat eivät voi saada muuta tukea lapsen hoitamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei tukea saavalla vanhemmalla ole palkkatuloja eikä hän saa muuta julkista etuutta. Lisäksi ehtona on, että vanhempi on oleskellut Tanskassa vähintään seitsemän vuoden ajan viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana.

Kunnanhallitus päättää, maksetaanko kunnassa kotihoidon tukea. Kysy lisätietoja asuinkunnastasi.

Yksityinen päivähoito Tanskassa

Vanhemmat voivat saada tukea yksityisen lastenhoitajan palkkaamiseen, mikäli kunta hyväksyy järjestelyn. Kysy lisätietoja asuinkunnastasi.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.