Päivähoito Tanskassa

Børn på rutjsebane
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Tämä artikkeli kertoo alle kouluikäisten lasten päivähoidosta Tanskassa.

Päiväkoti

Jos lapsesi on 8–24 kuukautta vanha, voit anoa hänelle kunnasta paikkaa pienten lasten päiväkodissa (vuggestue). Jos lapsesi on 3–6-vuotias, voit anoa hänelle paikkaa isompien lasten päiväkodista (børnehave) heti Tanskaan muutettuanne. Kunta voi kuitenkin myöntää lapselle hoitopaikan vasta, kun hänellä on tanskalainen henkilötunnus.

Päivähoitopaikkaa haetaan kunnasta

Päivähoitohakemus osoitetaan asuinkunnan päivähoitotoimistoon (pladsanvisning). Jos vapaata paikkaa ei ole heti saatavilla, lapsi pääsee jonotuslistalle.

Päivähoito on maksullista.

Päivähoitopaikasta peritään Tanskassa maksu. Päivähoitomaksun suuruudesta ja mahdollisista alennuksista saa tietoja kunnan päivähoitotoimistosta.

Päivähoitomaksut voivat vaihdella, mutta vanhemmat maksavat kuitenkin korkeintaan 30 prosenttia hoitopaikan kustannuksista. Kunnat, jotka takaavat automaattisesti päivähoitopaikan kaikille tiettyä vanhemmille lapsille, saattavat kuitenkin periä erityistä korotettua päivähoitomaksua.

  Perhepäivähoito: vaihtoehto päiväkodille

  Voit hakea lapsellesi myös perhepäivähoitopaikkaa. Tällöin lapsesi on hoidossa perhepäivähoitajan kotona.

  Perhepäivähoitaja hoitaa kotonaan kerrallaan korkeintaan viittä lasta, joiden ikäjakauma on kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen.

  Perhepäivähoito on siis vaihtoehto pienten lasten päiväkodille, ja perhepäivähoitajat ovat kunnan palveluksessa ja kunnan hyväksymiä.

  Kotihoidon tuki

  Joissakin Tanskan kunnissa voi saada tukea omien lasten hoitamiseen kotona. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa lapsen ollessa 24 viikon ikäinen ja päättyy lapsen mennessä kouluun. Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tukea, vanhemmat eivät voi saada muuta tukea lapsen hoitamiseen. Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on niin ikään, ettei tukea saavalla vanhemmalla ole palkkatuloja eikä hän saa muuta julkista etuutta.

  Kysy lisätietoja asuinkunnastasi.

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.