Det færøske pensionssystem

Det færøske pensionssystem
Her kan du læse om de forskellige typer af pensioner der findes i Færøerne

I Færøerne findes forskellige typer af pensioner. På denne side finder du et overblik. Du kan læse nærmere hos Almannaverkið.

Lovbestemte pensioner og ydelser

Folkepension udbetales til personer, der nået pensionsalder. Pensionsalderen er aktuelt 67 år. Pensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle personer, der har pensionsalder og som opfylder de almindelige betingelser for pension, har ret til at modtage grundbeløbet.

Du kan læse nærmere om færøsk alderspension (folkepension) og førtidspension på Info Nordens netsider.

  • Færøsk alderspension
  • Færøsk førtidspension

Solidarisk arbejdsmarkedsefterløn - Samhaldsfasti

Personer med fast bopæl på Færøerne, der har nået pensionsalder, har ret til udbetaling fra Samhaldsfasti. Pensionsalderen er 67 år, men forhøjes gradvist over de kommende år. Det er en betingelse for ret til udbetaling, at vedkommende har haft fast bopæl på Færøerne i minst 15 år mellem det fyldte 15 år og pensionsalderen.
Personer der ikke opfylder disse betingelser, enten fordi de bor i udlandet eller ikke har opnået tilstrækkeligt bopælstid, har ret til 1/40 af Samhaldsfasti for hvert år vedkommende har boet på Færøerne. Det er en betingelse for ret til udbetaling, at vedkommende har boet på Færøerne i minst 3 år mellem det fyldte 15. år og pensionsalder.
Samhaldsfasti kan således, i modsætning til færøsk folke- og førtidspension, udbetales til personer med bopæl i Danmark og Grønland.

Arbejdsmarkedspensioner (tjenestepensioner)

Arbejdsmarkedspensioner bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets parter gennem overenskomst på et arbejdsområde. Hvis du ønsker oplysninger om pensionsordninger på din arbejdsplads, kan du kontakte din arbejdsgiver.
En individuel pensionsordning er en opsparing du selv opretter i et pengeinstitut eller pensionsselskab uafhængigt af din arbejdsgiver.
Hvis du har spørgsmål om din egen pensionsordning, skal du kontakte dit pensionsselskab eller pengeinstitut.


Mere information

  • Færøsk alderspension
  • Færøsk førtidspension
Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.