Färsaarten eläkejärjestelmä

Det færøske pensionssystem
Tässä artikkelissa kerrotaan Färsaarten eri eläkemuodoista.

Färsaarilla on erityyppisiä eläkkeitä. Tällä sivulla kerrotaan niistä lyhyesti. Katso lisätietoja eläkeasioista vastaavan färsaarelaisviranomaisen Almannaverkiðin verkkosivuilta.

Lakisääteiset eläkkeet ja etuudet

Kansaneläkettä maksetaan eläkeiän saavuttaneille henkilöille. Eläkeikä on tätä nykyä 67 vuotta. Eläke koostuu perusmäärästä ja eläkelisästä. Perusmäärään ovat oikeutettuja kaikki eläkeiän saavuttaneet henkilöt, jotka täyttävät eläkkeen saamisen yleiset edellytykset.

Katso lisätietoja Färsaarten vanhuuseläkkeestä (kansaneläkkeestä) ja työkyvyttömyyseläkkeestä Info Pohjolan verkkosivuilta.

  • Vanhuuseläke Färsaarilla
  • Työkyvyttömyyseläke Färsaarilla

Solidaarinen työmarkkinaeläke (Samhaldsfasti)

Eläkeiän saavuttaneet, Färsaarilla vakinaisesti asuvat henkilöt ovat oikeutettuja työmarkkinaeläkerahastosta (Samhaldsfasti) maksettavaan solidaariseen työmarkkinaeläkkeeseen. Eläkeikä on 67 vuotta, mutta sitä nostetaan asteittain lähivuosina. Jotta olisit oikeutettu solidaariseen työmarkkinaeläkkeeseen, sinun on täytynyt asua vakinaisesti Färsaarilla vähintään 15 vuotta 15:nnen ikävuotesi ja eläkeiän välillä.
Jos et täytä näitä ehtoja, koska asut ulkomailla tai et ole asunut riittävän pitkään vakinaisesti Färsaarilla, sinulla on oikeus saada 1/40 Samhaldsfasti-rahastosta maksettavasta työmarkkinaeläkkeestä kutakin Färsaarilla asumaasi vuotta kohden. Jotta olisit oikeutettu tähän osittaiseen työmarkkinaeläkkeeseen, sinun on täytynyt asua Färsaarilla vähintään kolme vuotta 15:nnen ikävuotesi ja eläkeiän välillä.
Työmarkkinaeläkerahastosta maksettavaa solidaarista työmarkkinaeläkettä voidaan toisin sanoen maksaa vakinaisesti Tanskassa ja Grönlannissa asuville henkilöille – toisin kuin färsaarelaista kansaneläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Työmarkkinaeläkkeet (lisäeläkkeet)

Työmarkkinaosapuolet sopivat työmarkkinaeläkkeistä toimialakohtaisin sopimuksin. Ota yhteyttä työnantajaasi, jos haluat lisätietoja oman työpaikkasi eläkejärjestelmistä.
Yksilöllistä säästöeläkettä palkansaaja säästää itse itselleen eläkeyhtiöön tai rahoituslaitokseen työnantajasta riippumatta.
Ota yhteyttä eläkeyhtiöösi tai rahoituslaitokseesi, mikäli sinulla on kysyttävää omasta eläkejärjestelmästäsi.


Lisätietoja

  • Vanhuuseläke Färsaarilla
  • Työkyvyttömyyseläke Färsaarilla
Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.