Det färöiska pensionssystemet

Det færøske pensionssystem
Här kan du läsa om de olika typerna av pensioner som finns på Färöarna.

På Färöarna finns det olika typer av pensioner. På den här sidan får du en överblick över dem. Du kan läsa mer hos Almannaverkið.

Lagstadgade pensioner och förmåner

Folkpension betalas ut till dig som har uppnått pensionsåldern. Pensionsåldern är för närvarande 67 år. Pensionen består av ett grundbelopp och ett pensionstillägg. Du som har uppnått pensionsåldern och uppfyller de allmänna villkoren för pension har rätt att få grundbeloppet. Du kan läsa mer om färöisk ålderspension (folkpension) och förtidspension på Info Nordens webbsidor.

  • Färöisk ålderspension
  • Färöisk förtidspension

Solidarisk arbetsmarknadsefterlön – Samhaldsfasti

Du som är fast bosatt på Färöarna och har uppnått pensionsåldern har rätt till ersättning från Samhaldsfasti. Pensionsåldern är 67, men den höjs gradvis under de kommande åren. Ett villkor för att ha rätt till ersättning är att du har varit fast bosatt på Färöarna i minst 15 år mellan 15 års ålder och pensionsåldern. Du som inte uppfyller dessa villkor, antingen för att du bor utomlands eller inte har bott tillräckligt länge på Färöarna, har rätt till 1/40 av Samhaldsfasti för varje år du har bott på Färöarna. Ett villkor för att ha rätt till ersättning är att du har bott på Färöarna i minst 3 år mellan 15 års ålder och pensionsåldern. Samhaldsfasti kan således, till skillnad från färöisk folk- och förtidspension, betalas ut till dig som är bosatt i Danmark eller på Grönland.

Tjänstepensioner (arbejdsmarkedspensioner)

Tjänstepensioner avtalas mellan arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal inom ett avtalsområde. Om du vill ha information om tjänstepension på din arbetsplats kan du kontakta din arbetsgivare. En privat pension är ett sparande som du öppnar själv i en bank eller ett pensionsbolag, oberoende av din arbetsgivare. Om du har frågor om din pension ska du kontakta ditt pensionsbolag eller din bank. Mer information

  • Färöisk ålderspension
  • Färöisk förtidspension
Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.