Det færøyske pensjonssystemet

Det færøske pensionssystem
Her kan du lese om de ulike typene pensjoner som finnes på Færøyene.

På Færøyene finnes det forskjellige typer pensjon. På denne siden finner du en oversikt. Du kan lese mer hos Almannaverkið.

Lovbestemte pensjoner og ytelser

Alderspensjon utbetales til personer som har nådd pensjonsalderen. Pensjonsalderen er for tiden 67 år. Pensjonen består av et grunnbeløp og et pensjonstillegg. Alle personer som har nådd pensjonsalderen og oppfyller de alminnelige betingelsene for pensjon, har rett til å motta grunnbeløpet.

Du kan lese mer om færøysk alderspensjon (folkepension) og uføretrygd (førtidspension) på Info Nordens nettsider.

  • Færøysk alderspensjon
  • Færøysk uføretrygd

Solidarisk arbeidsmarkedsetterlønn – Samhaldsfasti

Personer som har fast bopel på Færøyene og har nådd pensjonsalderen, har rett til utbetaling fra Samhaldsfasti. Pensjonsalderen er 67 år, men forhøyes gradvis de kommende årene. Det er en betingelse for rett til utbetaling at vedkommende har hatt fast bopel på Færøyene i minst 15 år mellom fylte 15 år og pensjonsalderen.
Personer som ikke oppfyller disse betingelsene, enten fordi de bor i utlandet eller ikke har oppnådd tilstrekkelig botid, har rett til 1/40 af Samhaldsfasti for hvert år vedkommende har bodd på Færøyene. Det er en betingelse for rett til utbetaling at vedkommende har bodd på Færøyene i minst 3 år mellom fylte 15 år og pensjonsalderen.
Samhaldsfasti kan dermed i motsetning til færøysk alderspensjon og uføretrygd, utbetales til personer med bopel i Danmark og på Grønland.

Tjenestepensjoner

Tjenestepensjoner (arbejdsmarkedspensioner) blir avtalt mellom partene i arbeidslivet gjennom overenskomst på et arbeidsområde. Hvis du ønsker opplysninger om pensjonsordninger på arbeidsplassen din, kan du kontakte arbeidsgiveren din.
En individuell pensjonsordning er en oppsparing du selv oppretter i et pengeinstitutt eller pensjonsselskap uavhengig av arbeidsgiveren din.
Hvis du har spørsmål om din egen pensjonsordning, må du kontakte pensjonsselskapet eller pengeinstituttet.


Mer informasjon

  • Færøysk alderspensjon
  • Færøysk uføretrygd
Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.