Färöiska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Här kan du läsa om de färöiska reglerna för bidrag till efterlevande vid dödsfall samt om begravningshjälp.

 

Har du rätt till bidrag om din maka/make eller partner dör?

Om både du och din make/maka eller partner får folkpension eller förtidspension och den ena dör, då kan du få makans/makens eller partnerns pension och eventuella behovsprövade tillägg till era gemensamma levnadskostnader i 3 månader, från slutet av månaden då dödsfallet inträffade.

Änkor och änklingar som försörjer barn under 18 år får den mellersta förtidspensionen. Almannaverkið skickar ett brev till änkan/änklingen med ett erbjudande om vägledning vid ansökan. Dessa ansökningar tar normalt kort tid att behandla.

 

Har du rätt till bidrag om dina föräldrar eller vårdnadshavare dör?

Om en eller båda föräldrarna dör kan du som barn få underhållsbidrag (børnebidrag). Om båda föräldrarna är döda dubblas bidraget.

 

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har fler frågor om änkepension, underhållsbidrag vid dödsfall m.m. kan du kontakta den färöiska socialmyndigheten Almannaverkið.

Begravningshjälp

Du kan ansöka om begravningshjälp till personer som omfattas av § 1 i sjukförsäkringslagen (heilsutrygdarlógini), alltså personer som är folkbokförda på Färöarna.

Begravningshjälpen är ett bidrag till kostnader för kista och likklädsel.

Kostnaderna ska styrkas med kvitton. Beloppet varierar beroende på den avlidnas ålder enligt nedan:

  • Upp till 5 000 danska kronor för personer över 15 år.
  • Upp till 4 250 danska kronor för 9–15-åringar.
  • Upp till 3 000 danska kronor för 1–8-åringar.
  • Upp till 2 000 danska kronor för barn under 1 år.

För mer information, kontakta Heilsutrygd.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.