Færøyske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Her kan du lese om de færøyske reglene for ytelser til etterlatte ved dødsfall, og om begravelseshjelp.

 

Har du rett til en ytelse hvis ektefellen eller partneren din dør?

Hvis både du og ektefellen/partneren din mottar alderspensjon eller uføretrygd og den ene dør, kan du motta ektefellens/partnerens pensjon og eventuelle behovsprøvde tillegg til felles omkostninger til livsopphold 3 måneder, fra slutten av måneden dødsfallet fant sted.

Enker og enkemenn som forsørger barn under 18 år, blir tildelt den mellomste uføretrygden. Almannaverkið sender et brev til enken/enkemannen der de blir tilbudt veiledning i å søke. Disse søknadene tar vanligvis kort tid å behandle.

 

Har du rett til en ytelse hvis foreldrene eller vergene dine dør?

Hvis den ene av eller begge foreldrene dør, kan du som barn motta barnebidrag. Hvis begge foreldrene er døde, er bidraget dobbelt.

 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har flere spørsmål om enkepensjon, barnebidrag ved dødsfall o.a., kan du kontakte den færøyske sosiale myndigheten Almannaverkið.

Begravelseshjelp

Du kan søke om begravelseshjelp til personer som er dekket av § 1 i heilsutrygdarlógini, dvs. personer som er folkeregistert med bolig på Færøyene.

Begravelseshjelpen er hjelp til å dekke utgifter til kiste og likskjorte.

Utgiftene må dokumenteres med kvitteringer, og beløpet varierer etter avdødes alder.

  • Opp til kr 5000 for personer over 15 år
  • Opp til kr 4250 for 9- til 15-åringer
  • Opp til kr 3000 for 1- til 8-åringer
  • Opp til kr 2000 for barn under 1 år

For mer informasjon, kontakt Heilsutrygd.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.