Fagforeninger i Sverige

Tre personer arbejder ved computer
Photographer
Icons8 Team/Unsplash
Når du begynder at arbejde i Sverige, har du sikkert spørgsmål om ansættelsesvilkår, løn, overenskomster og arbejdsforhold. Et medlemskab i en svensk fagforening kan hjælpe dig med ansættelses- og lønforhold i Sverige.

Når du arbejder i Sverige, kan du overveje at være medlem af en svensk fagforening. Det er frivilligt om du vil være medlem. Men hvis du er medlem, kan du få ekstra hjælp og støtte, når du har spørgsmål om løn, ansættelsesvilkår og meget mere i Sverige.

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en slags klub, der arbejder for at forbedre arbejdsvilkårene for folk, der er i job, uanset om du er ansat eller selvstændig. Fagforeningerne i Sverige ønsker, at alle arbejdspladser i landet skal være omfattet af overenskomster og have gode arbejdsforhold og de bedste betingelser for arbejdstagerne.

Hvordan hjælper en svensk fagforening dig?

Når du er medlem af en svensk fagforening, kan du få hjælp og støtte i forhold til din løn, ansættelsesforhold og muligheder for efteruddannelse i Sverige. Du kan også få juridisk rådgivning og information om arbejdsmiljøretningslinjer i Sverige.

Hvordan virker det, hvis du bor i udlandet og arbejder i Sverige?

Hvis du vælger at være medlem af en fagforening, skal du generelt vælge en fra det land, hvor du arbejder, selvom du ikke nødvendigvis bor der. Hvis du arbejder i Sverige og ønsker at være med i en fagforening, skal du altså tilmelde dig en svensk fagforening. De svenske fagforeninger har god viden om arbejdsmiljøet i Sverige og kan give dig den bedste rådgivning om arbejdsforhold i landet.

Hvis du fortsætter dit medlemskab i dit hjemland fagforening og begynder at arbejde i Sverige, har din fagforening i hjemlandet ingen indflydelse på dine løn- og arbejdsvilkår i Sverige. Nogle fagforeninger i Norden har dog samarbejdsaftaler, så du kan overveje at spørge din egen fagforening, om de samarbejder med en svensk fagforening.

Hvad koster det at være medlem af en svensk fagforening?

Prisen for medlemskab i en svensk fagforening varierer. Nogle svenske fagforeninger tilbyder også forsikringer og lignende fordele, der kan være interessante for dig.

De tre store faglige hovedorganisationer i Sverige

I Sverige er der tre store hovedorganisationer for fagforeninger: LO, TCO og SACO. Disse organisationer er ansvarlige for at forhandle overenskomster og fastsætte løn- og arbejdsforhold i forskellige jobkategorier.

  • LO (Landsorganisationen i Sverige) organiserer både offentligt og privat ansatte faglærte arbejdere, specialarbejdere og funktionærer som sygehjælpere, automekanikere, ansatte i restaurationsbranchen, pædagoger og fabriksarbejdere.
  • TCO (Tjänstemännens centralorganisation) organiserer både offentligt og privat ansatte funktionærer og embedsmænd som ingeniører, sygeplejersker, journalister, lærere, politibetjente og økonomer.
  • SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) organiserer offentligt og privat ansatte akademikere som civiløkonomer, jurister, fysioterapeuter og lærere.

Du kan finde den rigtige fagforening for din profession inden for en af disse hovedorganisationer.

Find din fagforening
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.