Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige
Hvis du begynder at arbejde i Sverige, kan du vælge at være medlem i en svensk fagforening for at få hjælp og støtte til spørgsmål om løn, overenskomster og ansættelsesvilkår i Sverige.

Når du arbejder i Sverige, er det frivilligt om du vil være medlem af en fagforening. En fagforening er en forening der arbejder for at skabe de bedste vilkår for dig der er i arbejde uanset om du er lønmodtager eller selvstændig.

Fagforeningerne i Sverige arbejder for at alle svenske arbejdspladser skal være omfattet af overenskomster og ønsker at skabe de bedste vilkår for de ansatte.

Er du medlem af en svensk fagforening, kan du få støtte og hjælp når du har spørgsmål om løn, overenskomster, ansættelsesforhold og videreuddannelse i Sverige. Du kan også få juridisk rådgivning og information om reglerne for arbejdsmiljø i Sverige.

Bo i udlandet og pendle til arbejde i Sverige

Hvis du vælger at være medlem i en fagforening, skal du som regel være medlem i det land hvor du arbejder også selv om du ikke bor i landet.

Hvis du arbejder i Sverige og vil være med i en fagforening, skal du derfor være medlem i en svensk fagforening. De svenske fagforeninger har god indsigt i de svenske arbejdsforhold og kan give dig den bedste rådgivning om svenske arbejdsforhold.

Hvis du begynder at arbejde i Sverige og vælger at beholde dit medlemskab i fagforeningen i dit hjemland, kan din fagforening i hjemlandet ikke påvirke arbejds- og lønforholdene på din svenske arbejdsplads.

Nogle fagforeninger i Norden har samarbejdsaftaler på tværs af landene og kan tilbyde dig et gæstemedlemskab. Du kan kontakte din fagforening og høre om de har en aftale med en fagforening i Sverige.

Det varierer hvor meget du skal betale i medlemskontingent for at være medlem i en svensk fagforening. Nogle svenske fagforeninger tilbyder også forsikringer og lignende der kan være interessante for dig.

Faglige hovedorganisationer i Sverige

De svenske fagforeninger er ofte specialiseret inden for et særligt fagligt felt der er målrettet folk med job inden for de enkelte fagområder.

De lokale fagforeninger er tilsluttet et fagforbund, som igen er tilsluttet en faglig hovedorganisation. Forbund og hovedorganisation tager sig af forhandlinger om generelle løn- og arbejdsforhold.

I Sverige er der tre hovedorganisationer, LO, TCO og SACO.

LO er Landsorganisationen i Sverige. Denne organisation organiserer både offentligt og privat ansatte faglærte arbejdere, specialarbejdere og lavere funktionærer som for eksempel sygehjælpere, automekanikere, ansatte i restaurationsbranchen, pædagoger og fabriksarbejdere.

TCO er Tjänstemännens Centralorganisation. De organiserer både offentligt og privat ansatte funktionærer og embedsmænd som for eksempel ingeniører, sygeplejersker, journalister, lærere, politibetjente og økonomer.

SACO er Sveriges Akademikers Centralorganisation. De organiserer offentligt og privat ansatte akademikere som for eksempel civiløkonomer, jurister, fysioterapeuter og lærere.

Du finder din professions fagforening i Sverige hos en af disse hovedorganisationer.

Find din fagforening
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.