Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige
Her kan du læse mere om fagforeninger og fagforbund i Sverige.

Fagforeningerne tager sig af medlemmernes faglige interesser på arbejdspladsen.

En af fagforeningernes væsentligste opgaver er at få alle arbejdspladser omfattet af overenskomster og være med til løbende at forbedre disse aftaler - herunder hjælpe med at løse lønmæssige problemer.

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og pligter som lønmodtager, kan du kontakte hovedorganisationen eller det fagforbund som er tilknyttet den pågældende branche eller det pågældende fagområde.

Hovedorganisationer

De lokale fagforeninger er tilsluttet et fagforbund, som igen er tilsluttet en faglig hovedorganisation. Forbund og hovedorganisation tager sig af forhandlinger om generelle løn- og arbejdsforhold.

Der er tre hovedorganisationer i Sverige. De største fagforbund er centralt organiseret, og du kan finde din profession under en af de nedenstående organisationer:

Landsorganisationen i Sverige (LO) organiserer både offentligt og privat ansatte faglærte arbejdere, specialarbejdere og lavere funktionærer som for eksempel sygehjælpere, automekanikere, ansatte i restaurationsbranchen, pædagoger og fabriksarbejdere.

  Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) organiserer både offentligt og privat ansatte funktionærer og tjenestemænd som for eksempel ingeniører, sygeplejersker, journalister, lærere, politibetjente og økonomer.

   Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) organiserer offentligt og privat ansatte akademikere som for eksempel civiløkonomer, jurister, fysioterapeuter og lærere.

    Hovedorganisationerne kan henvise dig til de fagforbund som er tilknyttet de forskellige brancher eller fagområder.

    Hvis du søger arbejde eller allerede arbejder indenfor hotel-, restaurant-, catering- eller turismefaget, har nogle af fagforbundene i Norden lavet en miniguide for grænsependlere indenfor dette fagområde.

     Kontakt myndighed
     Spørg Info Norden

     Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

     OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

     Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.