Fackförbund i Sverige

Fagforeninger i Sverige
Om du börjar arbeta i Sverige kan du välja att vara medlem i ett svenskt fackförbund för att få hjälp och stöd vid frågor om löner, kollektivavtal och anställningsvillkor i Sverige.

När du arbetar i Sverige är det frivilligt att vara medlem i ett fackförbund. Ett fackförbund arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som är i arbete, oavsett om du är anställd eller egenföretagare.

När du arbetar i Sverige är det frivilligt att vara medlem i ett fackförbund. Ett fackförbund arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som är i arbete, oavsett om du är anställd eller egenföretagare.

Fackförbunden i Sverige vill skapa de bästa förutsättningarna för de anställda och arbetar för att alla svenska arbetsplatser ska omfattas av kollektivavtal.

Är du medlem i ett svenskt fackförbund kan du få stöd och hjälp när du har frågor om löner, kollektivavtal, anställningsvillkor och vidareutbildning i Sverige. Du kan också få juridisk rådgivning och information om arbetsmiljöreglerna i Sverige.

Bo utomlands och pendla till arbete i Sverige

Om du väljer att vara medlem i ett fackförbund måste du i regel vara medlem i det land där du arbetar, även om du inte bor i landet.

Om du arbetar i Sverige och vill vara med i ett fackförbund måste du alltså vara medlem i ett svenskt fackförbund. De svenska fackförbunden har god kännedom om svenska arbetsvillkor och kan ge dig de bästa råden om svenska arbetsvillkor.

Om du börjar arbeta i Sverige och behåller ditt medlemskap i ditt hemlands fackförbund kan ditt fackförbund inte påverka arbets- och lönevillkoren på din svenska arbetsplats.

Vissa fackförbund i Norden har samarbetsavtal över nationsgränserna och kan erbjuda ett gästmedlemskap. Kontakta ditt fackförbund och hör om de har ett avtal med ett fackförbund i Sverige.

Medlemsavgiften varierar i svenska fackförbund. Vissa svenska fackförbund erbjuder även försäkringar och liknande som kan vara av intresse för dig.

Fackliga centralorganisationer i Sverige

De svenska fackförbunden är ofta specialiserade inom ett särskilt yrkesområde och riktar sig till personer med jobb inom särskilda yrken.

De lokala fackföreningarna är anslutna till ett fackförbund, som i sin tur är anslutet till en facklig centralorganisation. Förbunden och centralorganisationerna har hand om förhandlingar om allmänna löne- och arbetsvillkor.

I Sverige finns det tre centralorganisationer: LO, TCO och Saco.

LO står för Landsorganisationen i Sverige. LO organiserar både offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare, specialarbetare och lägre funktionärer såsom vårdbiträden, bilmekaniker, anställda inom restaurangbranschen och fabriksarbetare.

TCO står för Tjänstemännens centralorganisation. TCO organiserar både offentligt och privat anställda funktionärer och tjänstemän såsom ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, lärare, poliser och ekonomer.

Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation. Saco organiserar både offentligt och privat anställda akademiker såsom civilekonomer, jurister, fysioterapeuter och lärare.

Du hittar ditt yrkes fackförbund i Sverige hos någon av dessa centralorganisationer.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.