Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige
Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Sverige.

Fagforeningene tar seg av medlemmenes faglige interesser på arbeidsplassen.

En av fagforeningenes viktigste oppgaver er å få alle arbeidsplassene omfattet av overenskomster og å kontinuerlig være med på å forbedre disse avtalene – blant annet hjelpe til med å løse lønnsmessige problemer.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter som lønnsmottaker, kan du kontakte hovedorganisasjonen eller det fagforbundet som er tilknyttet den aktuelle bransjen eller fagområdet.

Hovedorganisasjoner

De lokale fagforeningene er tilsluttet et fagforbund, som i sin tur er tilsluttet en faglig hovedorganisasjon. Forbund og hovedorganisasjon tar seg av forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsforhold.

Det er tre hovedorganisasjoner i Sverige. De største fagforbundene er sentralt organisert, og du kan finne ditt yrke under én av organisasjonene under:

Landsorganisationen i Sverige (LO) organiserer både offentlig og privat ansatte faglærte arbeidere, spesialarbeidere og lavere funksjonærer, som for eksempel hjelpepleiere, bilmekanikere, ansatte i serveringsbransjen, pedagoger og fabrikkarbeidere.

  Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) organiserer både offentlig og privat ansatte funksjonærer og tjenestemenn som for eksempel ingeniører, sykepleiere, journalister, lærere, politibetjenter og økonomer.

   Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) organiserer offentlig og privat ansatte akademikere, som for eksempel siviløkonomer, jurister, fysioterapeuter og lærere.

    Hovedorganisasjonene kan henvise deg til de fagforbundene som er tilknyttet de forskjellige bransjene eller fagområdene.

    Hvis du søker arbeid eller allerede arbeider innenfor hotell-, restaurant-, catering- eller turistbransjen, har noen av fagforbundene i Norden laget en miniguide for grensependlere innenfor dette fagområdet.

     Kontakt myndighet
     Spør Info Norden

     Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

     OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

     Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.