Fagforeninger i Sverige

Tre personer arbejder ved computer
Photographer
Icons8 Team/Unsplash
Når du begynner å jobbe i Sverige, har du sikkert spørsmål om ansettelsesvilkår, lønn, overenskomster og arbeidsforhold. Et medlemskap i en svensk fagforening kan hjelpe deg med ansettelses- og lønnsforhold i Sverige.

Når du jobber i Sverige, kan du vurdere om du vil være medlem av en svensk fagforening. Det er frivillig å være medlem. Men hvis du er medlem, kan du få ekstra hjelp og støtte når du har spørsmål om lønn, ansettelsesvilkår og mye mer i Sverige.

Hva er en fagforening?

En fagforening er en slags klubb som jobber for å forbedre arbeidsvilkårene for folk som er i jobb, uansett om de er lønnsmottakere eller selvstendige. Fagforeningene i Sverige vil at alle arbeidsplasser i landet skal være omfattet av overenskomster og ha gode arbeidsforhold og de beste betingelser for arbeidstakerne.

Hvordan hjelper en svensk fagforening deg?

Når du er medlem i en svensk fagforening, kan du få hjelp og støtte når det gjelder lønn, ansettelsesforhold og muligheter for etterutdanning i Sverige. Du kan også få juridisk rådgivning og informasjon om arbeidsmiljøretningslinjer i Sverige.

Hvordan fungerer det hvis du bor i utlandet og jobber i Sverige?

Hvis du velger å være medlem av en fagforening, må du som regel velge en fra landet der du jobber, selv om du ikke nødvendigvis bor der. Hvis du jobber i Sverige og ønsker å være med i en fagforening, må du altså melde deg inn i en svensk fagforening. De svenske fagforeningene har god kunnskap om arbeidsmiljøet i Sverige og kan gi deg den beste rådgivningen om arbeidsforhold i landet.

Hvis du fortsetter å være medlem i fagforeningen i hjemlandet ditt og begynner å jobbe i Sverige, har fagforeningen i hjemlandet ingen innflytelse på lønns- og arbeidsvilkårene dine i Sverige. Noen fagforeninger i Norden har imidlertid samarbeidsavtaler, så du kan vurdere å spørre din egen fagforening om de samarbeider med en svensk fagforening.

Hva koster det å være medlem i en svensk fagforening?

Prisen for medlemskap i en svensk fagforening varierer. Noen svenske fagforeninger tilbyr også forsikringer og lignende fordeler som kan være interessante for deg.

De tre store faglige hovedorganisasjonene i Sverige

I Sverige er det tre store hovedorganisasjoner for fagforeninger: LO, TCO og SACO. Disse organisasjonene er ansvarlige for å forhandle overenskomster og fastsette lønns- og arbeidsforhold i forskjellige jobbkategorier.

  • LO (Landsorganisationen i Sverige) organiserer både offentlig og privat ansatte faglærte arbeidere, spesialarbeidere og funksjonærer som hjelpepleiere, bilmekanikere, ansatte i serveringsbransjen, pedagoger og fabrikkarbeidere.
  • TCO (Tjänstemännens centralorganisation) organiserer både offentlig og privat ansatte funksjonærer og tjenestemenn som ingeniører, sykepleiere, journalister, lærere, politibetjenter og økonomer.
  • SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) organiserer offentlig og privat ansatte akademikere, som for eksempel siviløkonomer, jurister, fysioterapeuter og lærere.

Du kan finne den riktige fagforeningen for ditt yrke innenfor en av disse hovedorganisasjonene.

Finn din fagforening
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.