Økonomisk støtte til friplass på Færøyene

Finansiel støtte til friplads i Færøerne
Her kan du lese om rett til økonomisk støtte til friplass i en av barneinstitusjonene på Færøyene.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til økonomisk støtte til friplass i barnehagen og ved fritidsordningen. Hvis du ønsker friplass, kan du henvende deg til kommunen der du bor, for å få et søknadsskjema for dette formålet.

 

Hvor mye kan jeg få i støtte til friplass?

Støtten er inntektsregulert. Det betyr at jo høyere husstandens inntekt er, desto mindre er støtten. Til slutt bortfaller den helt.

Foreldre som kan bevise at husstandens inntekt er lavere enn inntektsgrensene som sosialforvaltningen (Almannamálaráðið) hvert år fastsetter, kan få hel eller delvis friplass på kommunal institusjon.

Hvis dere som foreldre bor sammen og barnet bor hos dere, er det den samlede inntekten som avgjør om det blir gitt økonomisk støtte.

Hvis du bor alene med barnet, er det inntekten din som er avgjørende. Hvis du bor sammen med en som ikke er barnets forelder, er det de to samlede inntektene som avgjør støtten.

 

Hvor kan jeg skaffe søknadsskjema?

Søknadsskjema om økonomisk friplass fås hos kommunen og skal sendes til kommunen der barnet bor.

 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.