Ekonomiskt stöd för friplats i barnomsorgen på Färöarna

Finansiel støtte til friplads i Færøerne
Här kan du läsa om dina rättigheter till ekonomiskt stöd för en friplats i barnomsorgen på Färöarna.

Föräldrar med låga inkomster kan få rätt till ekonomiskt stöd för friplats i förskolan och fritidsverksamheten. Om du vill ansöka om friplats kan du vända dig till den kommun du bor i för att få en ansökningsblankett.

 

Hur mycket friplatsstöd kan du få?

Stödets storlek beror på hushållets inkomster.Ju högre hushållets inkomst är, desto mindre stöd kan du få. Vid en viss inkomst faller stödet bort helt.

Den färöiska socialförvaltningen (Almannaverkið) fastställer årligen en inkomstgräns. Om föräldrarna kan visa att hushållets inkomster är under gränsen kan de få hel eller delvis friplats i den kommunala barnomsorgen.

Bor ni som föräldrar tillsammans och barnet bor hos er är det er samlade inkomst som avgör om ni får ekonomiskt stöd.

Bor du ensam med barnet är det din inkomst som räknas. Bor du tillsammans med någon som inte är barnets förälder är det er samlade inkomst som räknas.

 

Var hittar du en ansökningsblankett?

Ansökningsblankett för friplats finns hos kommunen och ska skickas till den kommun barnet bor i.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.