Finsk statsborgerskab og Åland

Finskt medborgarskap
Finsk statsborgerskab fås ved fødslen eller via ansøgning. Her kan du læse om særlige vilkår for værnepligt, ægtefæller/partnere, medansøgere, børn samt dobbelt statsborgerskab.

Migrationsverket i Finland tager sig af ansøgninger og forespørgsler om finsk statsborgerskab.

Finsk statsborgerskab

Ålændinge er finske statsborgere, og derfor gælder de samme regler for ålændinge som for finske statsborgere.

På Åland gælder den såkaldte "hembygdsrätt". Den fungerer som en slags regelsæt for køb og besiddelse af jord.

Værnepligt

Personer, som har "hembygdsrätt", og som er flyttet til Åland før det fyldte 12. år, er fritaget fra værnepligt.

Dobbelt statsborgerskab

Du kan læse om dobbelt statsborgerskab på de nordiske ambassaders sider herunder, og du kan kontakte dem for yderligere information.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Du kan kontakte Migrationsverket i Finland, hvis du har spørgsmål om finsk statsborgerskab

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.