Finsk statsborgerskab

Kansalaisuus Suomessa
I dette afsnit kan du læse om at få finsk statsborgerskab ved fødslen, via en anmeldelse eller via en ansøgning. Du kan også læse om statsborgeres rettigheder og pligter samt om dobbelt statsborgerskab.

Du kan enten få finsk statsborgerskab ved fødslen eller via en anmeldelse eller en ansøgning. Vilkårene for statsborgerskab reguleres af Finlands medborgerskapslag. Loven angiver desuden finske statsborgeres rettigheder og pligter.

Migrationsverket tager beslutning om tildeling, bevaring og tab af finsk statsborgerskab i overensstemmelse med den nævnte lov.

Statsborgerskab ved fødslen

Et barn får finsk statsborgerskab ved fødslen, hvis enten moren er finsk statsborger, eller faren er finsk statsborger og gift med barnets mor. Et barn kan også få finsk statsborgerskab, hvis barnet bliver født i Finland, barnets far er finsk statsborger ved barnets fødsel, og faderskabet bliver bekræftet.

Et barn, som er født i udlandet og uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en finsk far, får finsk statsborgerskab ved anmeldelse under forudsætning af, at den udenlandske bekræftelse af faderskabet er gyldig i Finland.

Finsk statsborgerskab ved anmeldelse

Følgende personer kan få statsborgerskab via anmeldelse:

  • tidligere finske statsborgere
  • nordiske statsborgere
  • børn født uden for ægteskab i udlandet med en finsk far eller medmor
  • adoptivbørn i alderen 12-17 år
  • unge i alderen 18-22 år, som har boet i Finland tilstrækkeligt længe.

En dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger, som er fyldt 18 år, kan tildeles finsk statsborgerskab ved anmeldelse, hvis han eller hun har været permanent bosat i Finland de sidste fem år uden afbrydelser og i løbet af denne periode ikke er idømt en frihedsstraf (fængselsstraf).

Hvis du er nordisk statsborger, men ikke opfylder alle krav til at søge om statsborgerskab ved anmeldelse, eller du ønsker finsk statsborgerskab allerede efter at have boet to år i Finland, kan du søge om statsborgerskab ved ansøgning.

En person, som har mistet sit finske statsborgerskab, kan få det tilbage via en simpel meddelelse, og det er ikke et krav, at vedkommende bor i Finland.

Finsk statsborgerskab ved ansøgning

En udlænding kan tildeles finsk statsborgerskab efter ansøgning, hvis ansøgeren er fyldt 18 år, og han eller hun har haft fast bopæl i Finland i enten de sidste 5 år uden afbrydelser, eller 7 år efter det flydte 15. år hvoraf de 2 sidste år skal have været uden afbrydelser. Hvis ansøgeren kan dokumentere tilfredsstillende færdigheder i finsk eller svensk, kan han eller hun få statsborgerskab efter at have boet i Finland i blot 4 år.

Han eller hun må heller ikke have gjort sig skyldig i en strafbar handling, og han eller hun må ikke i betydelig grad have forsømt sin underholdspligt eller sine offentligretlige betalingspligter. Desuden skal ansøgeren på en troværdig måde kunne redegøre for sine indtægter og bevise, at han eller hun har tilfredsstillende skriftlige og mundtlige færdigheder i finsk eller svensk eller i finsk tegnsprog.

Der kan i visse tilfælde dispenseres fra de generelle regler om statsborgerskab. Du kan læse mere på Migrationsverkets netsted.

Dobbelt statsborgerskab

Finsk lov tillader dobbelt statsborgerskab. Dermed mister en finsk statsborger ikke sit statsborgerskab, hvis han eller hun får statsborgerskab i et andet land. En statsborger i et andet nordisk land, mister heller ikke sit statsborgerskab, hvis han eller hun får finsk statsborgerskab.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.