Finskt medborgarskap och Åland

Finskt medborgarskap
Finskt medborgarskap fås vid födsel eller genom ansökan. Följande avsnitt handlar om särskilda villkor för värnplikt, makar/makor/partner, medsökande, barn samt om dubbelt medborgarskap.

Ansökan och förfrågningar om finskt medborgarskap sker hos Migrationsverket i Finland

Finskt medborgarskap

Ålänningarna är finska medborgare och således gäller samma regler för ålänningarna som för finska medborgare.

På Åland har man hembygdsrätt. Hembygdsrätten fungerar som ett slags regelverk för inköp och ägande av mark.

Värnplikt

Den som har hembygdsrätt och som flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

Dubbelt medborgarskap

För de nordiska ländernas del kan du läsa om dubbelt medborgarskap på respektive ambassaders sidor nedan och kontakta dem för mer information

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor finskt medborgarskap, kan du kontakta migrationsverket i Finland

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.