Dødsfald

Her finder du blandt andet information om arv, testamente og pensioner ved dødsfald.

familjepension Åland

Familiepension til efterlevende på Åland

En anhörigs död på Åland

Nærtståendes død på Åland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.