Finsk statsborgerskap og Åland

Finskt medborgarskap
Finsk statsborgerskap fås ved fødsel eller ved søknad. Her kan du lese om spesielle vilkår for verneplikt, ektefelle/partner, medsøkere og barn samt om dobbelt statsborgerskap.

Søknad og forespørsler om finsk statsborgerskap går til Migrationsverket i Finland.

Finsk statsborgerskap

Ålendingene er finske statsborgere, og dermed gjelder samme regler for ålendingene som for andre finske statsborgere.

På Åland har man hjemstavnsrett (hembygdsrätt). Hjemstavnsretten fungerer som et slags regelverk for innkjøp og eierskap til jord.

Verneplikt

Den som har hjemstavnsrett og har flyttet til Åland før 12 års alder, er fritatt for verneplikt.

Dobbelt statsborgerskap

For de nordiske landenes del kan du lese om dobbelt statsborgerskap på respektive ambassaders sider under og kontakte dem for mer informasjon.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om finsk statsborgerskap, kan du kontakte Migrationsverket i Finland

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.