Folkeregistrering på Åland

Folkbokföring på Åland
Her finder du information om folkeregistrering, personnummer, flytteanmeldelse og hjemkommune, når du flytter til Åland. I Finland og på Åland kaldes folkeregistret for befolkningsdatasystemet.

Som udgangspunkt gælder de samme regler for folkeregistrering på Åland som i Finland. Du finder de generelle regler på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Hvis du flytter permanent til Åland, er der en afvigelse fra Finland, som du kan læse om i afsnittet om værnepligt herunder.

Hvis du flytter inden for Norden

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland, som har ansvaret for flytteanmeldelsen og folkeregistreringen. På deres netsted finder du links til Myndigheten för digitalisering og befolkningsdata samt kontaktoplysninger til Magistraten, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål vedrørende flytning til Åland.

Værnepligt

Personer, som har "hembygdsrätt", og som er flyttet til Åland før det fyldte 12. år, er fritaget fra værnepligt.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål til folkeregistreringen, kan du kontakte Magistratsenheten ved Statens ämbetsverk på Åland

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.