Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland
Her kan du læse mere om graviditet og fødsel i Grønland.

Hospitals- og sygehusforholdene i Grønland varierer, afhængigt af hvor du bor. Som udgangspunkt tilbydes alle gravide de samme undersøgelser, men forløbet og fødselshjælpen vil variere alt efter om du befinder dig i hovedstaden, i en by på kysten eller i en bygd uden sygehus. 

Graviditetsundersøgelser

Når du bliver gravid, vil du blive tilbudt en basispakke af undersøgelser:

  • Blod- og urinprøver
  • Forebyggende undersøgelse af arvelige sygdomme
  • Podning for kønssygdomme
  • Fortløbende jordemoderundersøgelser

Den samlede undersøgelse vil give dig et overblik over din helbredstilstand, samt give lægen og jordemoderen en idé om det forventede graviditetsforløb. Under dit graviditetsforløb kan du også blive tilbudt ultralydsscanning. 

Gravid i Nuuk

Bliver du gravid i Nuuk, kan du henvende dig på Dronning Ingrids Sundhedscenter. Her vil du få taget en urinprøve og siden blive henvist til en jordemoder, som opretter din vandrejournal.

 

Gravid i en by på kysten med sygehus

Bliver du gravid i en by på kysten, skal du henvende dig til ambulatoriet på det lokale sygehus. Der vil du blive undersøgt af en læge og siden henvist til en lokal jordemoder/fødselsassistent/sundhedsmedhjælper, som opretter din journal og følger dig resten af graviditeten.

Gravid i en bygd

Bliver du gravid i en bygd, skal du henvende dig til sygeplejestationen, hvor du vil blive undersøgt og få oprettet en bygdejournal. Sundhedsmedarbejderen vil efterfølgende kontakte det nærmeste sygehus og aftale en tid til den første læge- og jordemoderundersøgelse.  Efterfølgende vil du løbende blive tjekket i bygden samt 2-3 gange på sygehuset i løbet af din graviditet.

Fødsel

I Nuuk finder samtlige fødsler sted på Dronning Ingrids Hospital. Hospitalet har en fødeafdeling med fødselslæger og jordemødre, og der er faciliteter til at foretage kejsersnit, hvis der skulle opstå uventede komplikationer under fødslen.

Bor du uden for Nuuk og har haft en ukompliceret graviditet, foregår fødslen på det nærmeste sygehus.

Har du en kendt risikofaktor i din graviditet eller øget risiko for en kompliceret fødsel, vil du blive henvist til fødsel i Nuuk. Mindst 3 uger før termin skal du rejse til Nuuk, hvor du vil blive indkvarteret enten på hospitalet eller Patienthotellet indtil fødslen.

Venter du tvillinger, skal du indkvarteres 7 uger før termin.

Rejseomkostninger ved undersøgelser og fødsel

Hvis du bor i en bygd og skal til Nuuk eller en anden by til graviditetsundersøgelse eller for at føde, bliver dine og barnets rejseomkostninger dækket – hvis du vil have din partner med, skal I selv betale for hans rejse og ophold.

Ved fødsel af tvillinger, bliver din partners rejse og ophold også dækket. Du skal indkvarteres på hospitalet eller Patienthotellet 7 uger før termin – din partner kan indkvarteres 3 uger før termin. Hvis du vil have din partner med i 7 uger, skal I selv sørge for hans indkvartering de første 4 uger.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.