Graviditet og fødsel på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland
Her kan du lese mer om graviditet og fødsel på Grønland.

Sykehusforholdene på Grønland varierer avhengig av hvor du bor. I utgangspunktet tilbys alle gravide de samme undersøkelsene, men forløpet og fødselshjelpen vil variere avhengig av om du befinner deg i hovedstaden, i en by på kysten eller i ei bygd uten sykehus. 

Graviditetsundersøkelser

Når du blir gravid, vil du bli tilbudt en basispakke av undersøkelser:

  • Blod- og urinprøver
  • Forebyggende undersøkelse av arvelige sykdommer
  • Testing for kjønnsykdommer
  • Fortløpende jordmorundersøkelser

Den samlede undersøkelsen vil gi deg et overblikk over helsetilstanden din samt gi legen og jordmoren en idé om det forventede graviditetsforløpet. Under graviditetsforløpet kan du også bli tilbudt ultralydskanning. 

Gravid i Nuuk

Blir du gravid i Nuuk, kan du henvende deg til Dronning Ingrids Sundhedscenter. Her vil du få tatt en urinprøve og så bli henvist til en jordmor, som oppretter ditt helsekort (vandrejournal).

 

Gravid i en by på kysten med sykehus

Blir du gravid i en by på kysten, må du henvende deg til poliklinikken på det lokale sykehuset. Der vil du bli undersøkt av en lege og så henvist til en lokal jordmor/fødselshjelper/pleieassistent, som oppretter journalen og følger deg resten av graviditeten.

Gravid i ei bygd

Blir du gravid i ei bygd, må du henvende deg til sykepleiestasjonen, der du vil bli undersøkt og få opprettet en bygdejournal. Helsemedarbeideren vil videre kontakte nærmeste sykehus og avtale en tid til første lege- og jordmorundersøkelse.  Deretter vil du løpende bli sjekket i bygda samt to–tre ganger på sykehuset i løpet av graviditeten.

Fødsel

I Nuuk finner samtlige fødsler sted på Dronning Ingrids Hospital. Hospitalet har en fødeavdeling med fødselsleger og jordmødre, og det er fasiliteter for å foreta keisersnitt hvis det skulle oppstå uventede komplikasjoner under fødselen.

Bor du utenfor Nuuk og har hatt en ukomplisert graviditet, foregår fødselen på nærmeste sykehus.

Har du en kjent risikofaktor i graviditeten eller økt risiko for en komplisert fødsel, vil du bli henvist til fødsel i Nuuk. Minst tre uker før termin må du reise til Nuuk, der du vil bli innkvartert enten på sykehuset eller på pasienthotellet fram til fødselen.

Venter du tvillinger, må du innkvarteres sju uker før termin.

Reiseomkostninger ved undersøkelser og fødsel

Hvis du bor i ei bygd og skal til Nuuk eller en annen by på graviditetsundersøkelse eller for å føde, blir dine og barnets reiseomkostninger dekket. Hvis du vil ha med deg partneren din, må dere betale hans reise og opphold selv.

Ved tvillingfødsel blir partnerens reise og opphold også dekket. Du skal innkvarteres på sykehuset eller pasienthotellet sju uker før termin – partneren din kan innkvarteres tre uker før termin. Hvis du vil ha med deg partneren din i sju uker, må dere selv sørge for innkvarteringen hans de første fire ukene.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.