Graviditet och förlossning i Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland
Här kan du läsa om graviditet och förlossning i Grönland.

Sjukhusförhållandena i Grönland varierar beroende på var du bor. Som utgångspunkt erbjuds alla gravida samma undersökningar, men tillgången och förlossningshjälpen varierar beroende på om du befinner dig i huvudstaden, i en stad på kusten eller i en bygd utan sjukhus. 

Graviditetsundersökningar

När du blir gravid erbjuds du ett grundpaket av undersökningar:

  • blod- och urinprov
  • förebyggande undersökning av ärftliga sjukdomar
  • provtagning för könssjukdomar
  • fortlöpande undersökning av barnmorska.

De sammantagna undersökningarna ger dig en överblick över ditt hälsotillstånd. De ger också läkaren och barnmorskan en idé om det förväntade graviditetsförloppet. Under din graviditet kan du även erbjudas ultraljudsundersökning. 

Gravid i Nuuk

Om du blir gravid och bor i Nuuk kan du vända dig till Dronning Ingrids Sundhedscenter. De tar ett urinprov och sedan hänvisas du till en barnmorska som upprättar din mödravårdsjournal (vandrejournal).

 

Gravid i en stad på kusten med sjukhus

Blir du gravid och bor i en stad på kusten ska du vända dig till mottagningen på det lokala sjukhuset. Där blir du undersökt av en läkare och sedan hänvisad till en lokal barnmorska/förlossningsbiträde/vårdbiträde som upprättar din journal och följer dig under resten av graviditeten.

Gravid i en bygd

Blir du gravid och bor i en bygd ska du vända dig till vårdstationen, där du blir undersökt och får en bygdejournal upprättad. Vårdmedarbetaren kontaktar därefter det närmaste sjukhuset och avtalar en tid för den första läkar- och barnmorskeundersökningen.  Därefter blir du fortlöpande undersökt i bygden samt 2–3 gånger på sjukhuset under din graviditet.

Förlossning

I Nuuk sker alla förlossningar på Dronning Ingrids Hospital. Sjukhuset har en förlossningsavdelning med förlossningsläkare och barnmorskor, och det finns beredskap att utföra kejsarsnitt om det skulle uppstå oväntade komplikationer under förlossningen.

Om du bor utanför Nuuk och har haft en okomplicerad graviditet sker förlossningen på det närmaste sjukhuset.

Om du har en känd riskfaktor under din graviditet eller ökad risk för en komplicerad förlossning blir du hänvisad till förlossning i Nuuk. Minst tre veckor före beräknad tid ska du resa till Nuuk, där du blir inkvarterad antingen på sjukhuset eller patienthotellet tills förlossningen.

Om du väntar tvillingar ska du inkvarteras sju veckor före beräknad tid.

Resekostnader för undersökningar och förlossning

Om du bor i en bygd och ska till Nuuk eller en annan stad för graviditetsundersökning eller för att föda betalas dina och barnets resekostnader. Om du vill ha din partner med betalar ni själva för partnerns resa och uppehälle.

Vid tvillingfödsel betalas också din partners resa och uppehälle. Du inkvarteras på sjukhuset eller patienthotellet sju veckor före beräknad tid – din partner kan inkvarteras tre veckor före beräknad tid. Om du vill ha din partner med i sju veckor står ni själva för partnerns inkvartering de första fyra veckorna.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.