Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk børnetilskud
Her kan du læse om det grønlandske børnetilskud.

I Grønland gives der et børnetilskud til familier. Det er dog ikke alle familier, der har ret til børnetilskud.

Hvad er grønlandsk børnetilskud?

Et børnetilskud er en ydelse, der skal støtte barnets forsørgelse, og børnetilskuddet skal derfor bruges på barnet.

Om du er berettiget til grønlandsk børnetilskud, afhænger af din indkomst som forælder, og størrelsen på børnetilskuddet justeres også efter din indkomst. Som udgangspunkt er det lavindkomstfamilier, der tilbydes et børnetilskud.

Hvilke betingelser skal opfyldes for at få grønlandsk børnetilskud?

For at modtage børnetilskud skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Dit barn skal være under 18 år
  • Dit barn skal have dansk indfødsret
  • Dit barn skal have folkeregisteradresse i Grønland
  • Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet
  • Dit barn må ikke være gift

Hvordan søger du?

I Grønland kan du ikke søge om børnetilskud, da det automatisk vil blive udbetalt baseret på din årsindkomst. Børnetilskuddet følger automatisk med, hvis du flytter kommune.

Er du lige flyttet til Grønland, vil du efter folkeregistrering få udbetalt børnetilskud, hvis du er berettiget til det.

Når dit barn fylder 18 år, vil du ikke længere modtage børnetilskud.

Hvis dine forhold ændrer sig, for eksempel hvis du bliver gift eller skilt, bliver sygemeldt eller går på pension, har du pligt til at oplyse det til kommunen.

Hvis du flytter til udlandet

Du kan kun få grønlandsk børnetilskud, hvis du bor og har folkeregisteradresse i Grønland. Du kan derfor ikke tage børnetilskuddet med dig, hvis du flytter fra Grønland.

Du kan dog stadig godt få udbetalt børnetilskud, selvom dit barn ikke bor i Grønland, eksempelvis hvis barnet er på efterskole eller på midlertidigt udlandsophold.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.