Grönländskt barnbidrag

Grønlandsk børnetilskud
Här kan du läsa om det grönländska barnbidraget.

På Grönland kan familjer få barnbidrag. Men inte alla familjer har rätt till barnbidrag.

Vad är grönländskt barnbidrag?

Ett barnbidrag är en förmån som ska bidra till barnets försörjning, och barnbidraget ska därför användas på barnet.

Om du har rätt till grönländskt barnbidrag beror på din inkomst som förälder; storleken på barnbidraget justeras också efter din inkomst. I första hand är det familjer med låga inkomster som erbjuds barnbidrag.

Vilka villkor måste uppfyllas för att få grönländskt barnbidrag?

För att få barnbidrag måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Ditt barn ska vara under 18 år.
  • Ditt barn ska vara dansk medborgare.
  • Ditt barn ska ha folkbokföringsadress på Grönland.
  • Ditt barn får inte vara placerat utanför hemmet.
  • Ditt barn får inte vara gift.

Hur ansöker du?

På Grönland kan du inte ansöka om barnbidrag, eftersom det betalas ut automatiskt baserat på din årsinkomst. Barnbidraget följer automatiskt med om du flyttar till en annan kommun.

Har du precis flyttat till Grönland kommer du att få barnbidrag efter att du har folkbokförts, om du är berättigad till det.

När ditt barn fyller 18 år får du inte längre något barnbidrag.

Om dina förhållanden ändras, till exempel om du gifter eller skiljer dig, blir sjukskriven eller går i pension, har du en skyldighet att meddela det till kommunen.

Om du flyttar utomlands

Du kan få grönländskt barnbidrag endast om du bor och har folkbokföringsadress på Grönland. Du kan därför inte ta med barnbidraget om du flyttar från Grönland.

Men du kan få barnbidrag även om ditt barn inte bor på Grönland, till exempel om barnet går på efterskola eller är på tillfällig vistelse utomlands.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.