Grønlandsk førtidspension

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du læse mere om grønlandsk førtidspension.

Førtidspension tilkendes personer med nedsat arbejdsevne, der er fyldt 18 år, men ikke endnu har nået pensionsalderen og dermed ret til alderspension. Arbejdsevnen kan være nedsat grundet fysiske eller psykiske handicap eller kronisk sygdom.

For at få tilkendt grønlandsk førtidspension skal du leve op til følgende betingelser:

  • Have varigt helt eller delvist nedsat arbejdsevne
  • Være mellem 18 og 66 år
  • Have haft fast bopæl i Grønland, Danmark eller Færøerne i minimum 3 år
  • Have fast bopæl i Grønland, et andet nordisk land eller et EØS-land

Derudover skal du leve op til én af følgende 3 betingelser:

  • Have dansk indfødsret
  • Være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring
  • Have haft fast bopæl i Grønland i minimum 3 år før ansøgningen om førtidspension

Efter din ansøgning om førtidspension skal du gennemgå et afklaringsforløb samt et eventuelt revalideringsforløb. Ud fra din vurderede arbejdsevne, kan du tilkendes førtidspension på højeste, mellemste eller laveste trin. Jo højere arbejdsevne, du vurderes at have, desto lavere førtidspension kan du få. Fordi du kan arbejde mere.

Det er myndighederne, der vurderer, om du skal tilkendes førtidspension. Det gør de på baggrund af forskellige undersøgelser, der skal fastslå, om din nedsatte arbejdsevne er varig. Myndighederne har pligt til at undersøge, om du kan genvinde noget af din arbejdsevne.

Hvordan søger du om førtidspension fra et andet nordisk land, hvis du bor i Grønland?

Hvis du bor i Grønland og vil søge førtidspension fra et andet nordisk land, skal du tage kontakt til Departementet for Sociale Anliggender. De kan hjælpe dig med at søge hos myndighederne i det eller de nordiske lande, du søger førtidspension i.

Hvis du søger førtidspension fra to forskellige lande

Lovgivningen i de enkelte nordiske lande er forskellig, og derfor vil der også være forskellige krav, du skal opfylde for at få tilkendt førtidspension. Du skal kontakte myndighederne i de enkelte lande, du vil søge fra.

Kan du tage grønlandsk førtidspension med til et andet land i Rigsfællesskabet?

Hvis du er førtidspensionist og flytter til Danmark eller Færøerne, kan du i nogle tilfælde tage din førtidspension med dig i op til 12 måneder efter flytningen. Herefter vil du blive omfattet af lovgivningen om førtidspension i Danmark eller Færøerne.

Må du arbejde, mens du modtager førtidspension?

Er du tilkendt førtidspension i Grønland, har du stadig mulighed for at arbejde ved siden af i det omfang, din arbejdsevne er vurderet til. Du har pligt til at underrette kommunen, hvis dine personlige eller økonomiske forhold ændrer sig på en måde, der gør, at din førtidspension skal revurderes, ændres, gøres hvilende eller frakendes.

Din ret til førtidspension bortfalder, hvis du ikke længere lever op til betingelserne for at få den tilkendt.

Hvordan udbetales førtidspension ved dødsfald?

Når en førtidspensionist dør, bliver den afdødes førtidspension udbetalt til en eventuel partner i 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Har du spørgsmål til lovgivning om førtidspension, skal du kontakte Departementet for Sociale Anliggender.

Har du spørgsmål til din ansøgning om grønlandsk førtidspension, skal du kontakte den kommune, du bor i.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.