Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.