Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk børnebidrag

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjælpemidler i Grønland

Mother with baby in Nuuk

Grønlandske barselsdagpenge

Mother with baby in Nuuk

Barselsorlov i Grønland

Grönland/Greenland

Grønlandske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Revalidering i Grønland

Revalidering i Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.