Guide: studere i Sverige

Bøger og computer på et bord
Fotograf
Photo by freddie marriage on Unsplash
Internationale studerende fra hele verden studerer i Sverige. Denne guide giver overblik over uddannelsesmuligheder, ansøgningsprocedure, finansiering og bolig når du planlægger at studere i Sverige i kortere eller længere tid. Den fungerer også som tjekliste til alt det praktiske du skal huske på.

Der er mange gode grunde til at tage en universitetsuddannelse. Det giver dig chancen til at fordybe dig i et fag i længere tid. Du lærer at sortere i store mængder information, som giver dig værktøjer til at tage udfordringer i arbejdslivet på en ny måde.

Der er også gode grunde til at studere i udlandet. Det er en merit på CV’et og kan være en vej til en uddannelse du ikke ville have taget i dit hjemland. Men det er også en sjov og spændende oplevelse, hvor du kan udvide dine sprogkundskaber, se en ny kultur og opleve et nyt land.

Inden du kaster dig ud i en uddannelse i Sverige, har du sikkert nogle spørgsmål om hvordan du ansøger, hvilke uddannelser der findes og hvad der gælder praktisk i forhold til sager som folkeregistrering, hvis du bliver syg eller hvordan du kan finde en bolig. Info Norden har samlet denne guide som vi håber, hjælper dig godt på vej til drømmeuddannelsen i Sverige.

Kan udenlandske statsborgere studere i Sverige?

Ja, udenlandske statsborgere kan studere i Sverige, men der er lidt forskellige regler afhængigt af hvilket land du kommer fra. Du behøver altså ikke at være svensk statsborger eller bosiddende i Sverige for at studere på et svensk universitet, og der er heller ingen øvre aldersgrænse for at studere på universitetet i Sverige.

De nordiske lande giver studerende fra Norden lige mulighed for at studere på højere videregående uddannelser i hele Norden. Dette skyldes den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse.

EU/EØS-borgere har også ret til at studere i Sverige uden at ansøge om opholdstilladelse. Hvis du arbejder, studerer eller har egne midler til at forsørge dig selv, har du som EU/EØS-statsborger automatisk opholdsret i Sverige og behøver derfor ikke at søge om opholdstilladelse eller kontakte Migrationsverket.

Er du statsborger i et tredjeland og skal studere mere end tre måneder på et universitet, højskole, professionshøjskole eller folkehøjskole på eftergymnasialt niveau i Sverige, skal du søge om opholdstilladelse til en videregående uddannelse. Tilladelsen skal være klar, inden du rejser til Sverige.

Kan du studere gratis i Sverige?

Hvis du er statsborger i et nordisk land, i et EU/EØS-land eller i Schweiz, eller hvis du har permanent opholdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse (ikke på grund af studier) i Sverige, skal du ikke betale studieafgift i Sverige.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz, skal du betale registrerings- og studieafgift for studier på både grund- og videregående niveau.

Du kan læse mere om afgifter på Antagning.se.

Kan du få uddannelsesstøtte mens du studerer i Sverige?

De fleste studerende fra nordiske lande får studiestøtte fra det land de er statsborger i. Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, har du dog i nogle tilfælde mulighed for at kunne modtage svensk studiestøtte, CSN. Det kan blandt andet være fordi du har opholdt dig længe i Sverige, eller hvis du har arbejde i Sverige.

Start med at kontakte studiestøttemyndigheden i dit hjemland for at se om den uddannelse du vil studere i Sverige, er godkendt til studiestøtte og om du er berettiget til at få studiestøtte.

Hvor finder du oplysninger om at studere i Sverige?

Du kan læse nærmere om højere videregående uddannelser på Info Nordens sider. Her kan du læse om de forskellige uddannelsestyper som for eksempel universitetsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer.

På websitet Utbildningsguiden finder du aktuel og fyldestgørende information på svensk om alle offentligt anerkendte uddannelser i Sverige, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

På websitet studera.nu finder du information om universitetsuddannelser i Sverige.

Websitet studyinsweden.se er målrettet til udenlandske studerende og indeholder information om uddannelsesmuligheder og generel information om at studere i Sverige.

Hvordan bliver du optaget på en uddannelse i Sverige?

Du tilmelder dig en universitetsuddannelse i Sverige på websitet antagning.se. Der finder du også detaljeret information om hvordan du opfylder de adgangskrav der skal til for at søge ind. Hvis du opfylder adgangskravene, siger man på svensk at du har ”behörighet” til en uddannelse.

Kan du tage på udvekslingsophold i Sverige?

Er du studerende i et andet nordisk land, kan du undersøge om dit studiested tilbyder udveksling til Sverige. Svenske universiteter og højskoler har ofte egne aftaler med institutioner i udlandet. Der findes også udvekslingsstøtteordninger som Erasmus+ og Nordplus.

Kan du bruge din svenske uddannelse i udlandet?

Som regel kan du anvende en højere videregående uddannelse fra Sverige i hele Norden, men der er uddannelser der er tilrettelagt arbejdsmarkedet eller reglerne i Sverige. De nordiske lande har også hver især en række lovregulerede erhverv, som kræver en autorisation. Det gælder specielt sundhedsfag og professionsuddannelser.

Du bør derfor altid undersøge reglerne for anerkendelse af uddannelser og autorisation i det eller de lande du forestiller dig at du vil arbejde i når du er færdig med din uddannelse.

Skal du folkeregistrere dig når du studerer i Sverige?

Det er ikke almindeligt at melde permanent flytning til Sverige hvis du er på et kort studieophold i Sverige.

Skal du opholde dig i Sverige i mere end tolv måneder, bør du undersøge om du skal melde flytning.

Hvor skal du være socialsikret når du studerer i Sverige?

Du skal undersøge hos socialsikringsmyndigheden i dit hjemland eller i Sverige hvor du skal være social sikret i løbet af dit ophold i Sverige. Det afhænger blandt andet af hvor længe du skal være afsted og om du skal arbejde mens du studerer.

Hvad sker der hvis du bliver syg i løbet af din studietid i Sverige?

Nordiske statsborgere og statsborger i EU/EØS eller Schweiz har altid ret til nødvendig sundhedspleje i Sverige. Dette gælder uafhængigt af om du er folkeregistreret i Sverige eller ikke. Du bør medbringe dit EU-sygeforsikringskort hvis du skulle blive syg under dit studieophold i Sverige.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, har du desuden ret til at modtage sundhedsydelser og få planlagt sundhedspleje i Sverige.

Dækker din privatforsikring når du studerer i Sverige?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab og undersøge om din forsikring dækker mens du studerer i Sverige eller om du bliver nødt til at skifte til et svensk forsikringsselskab.

Det kan være en god idé at have en rejseforsikring og eventuelt indbo- eller skadesforsikring til din bolig.

Har du brug for en bankkonto hvis du studerer i Sverige?

Du bør kontakte din bank i dit hjemland og sikre dig at de dækker de behov du har mens du studerer i Sverige. Husk at have tjek på dine PIN-koder og andre relevante koder så du kan komme ind på relevante myndigheders websider i dit hjemland.

Hvis du opholder dig lovligt i Sverige eller i et andet EU/EØS-land og kan identificere dig så banken kan kontrollere din identitet, så har du ret til at åbne en bankkonto i en bank i Sverige hvis du behøver det. Banken kan ikke kræve at du har et svensk personnummer eller en adresse i Sverige.

Skal du have et studenterbevis i Sverige?

Det er en god ide at have et gyldigt studenterbevis hvis du vil have studenterrabat. ISIC er et internationalt studenterbevis der giver rabatter i hele verden.

Vil du have din post med til Sverige?

Skal du være længe afsted, er det en god ide at få din post videresendt til din nye adresse i Sverige.

Hvordan finder du en bolig når du studerer i Sverige?

Undersøg boligforholdene i den by i Sverige hvor du skal studere. Spørg din uddannelsesinstitution om de har kendskab til boligtilbud og tjek med uddannelsesinstitutionen om de har et modtagelsessystem for nye studerende.

Hvem kan du kontakte hvis du planlægger at studere i Sverige?

Kontakt den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at studere for mere information. Du kan også kontakte antagning.se eller Universitets- och högskolerådet (UHR) hvis du har specifikke spørgsmål om optagelse, adgangskrav eller bedømmelse af udenlandsk uddannelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.