Guide: studere i Sverige

Bøger og computer på et bord
Fotograf
Photo by freddie marriage on Unsplash
Internationale studerende fra hele verden vælger Sverige. Få et klart overblik over uddannelsesmuligheder, ansøgningsproces, finansiering og bolig for dine studier i Sverige, uanset om det er kortvarigt eller længerevarende. Brug denne guide som en praktisk tjekliste til alle dine planlægninger.

En universitetsuddannelse tilbyder mange fordele. Du kan dykke dybt ned i et fagområde, lære at håndtere store mængder information og udvikle evnen til at tackle arbejdslivets udfordringer på nye måder.

Studier i udlandet har også sine fordele. Det er en CV-merit, en chance for at uddanne dig på en måde, du måske ikke ville have gjort i dit hjemland, og en spændende mulighed for at udvide dine sprogfærdigheder, opleve en ny kultur og et nyt land.

Inden du starter din uddannelse i Sverige, kan du have spørgsmål om ansøgningsprocessen, uddannelsesmuligheder, praktiske forhold som folkeregistrering, sygesikring og boligsøgning. Info Norden har skabt denne guide for at hjælpe dig på vej mod din drømmeuddannelse i Sverige.

Kan udenlandske statsborgere studere i Sverige?

Ja, udenlandske statsborgere kan studere i Sverige. Reglerne varierer dog afhængigt af dit hjemland. Du behøver ikke at være svensk statsborger eller bo i Sverige for at studere ved et svensk universitet. Der er ingen øvre aldersgrænse for studier i Sverige.

Nordiske borgere har lige adgang til uddannelse i hele Norden, takket være en nordisk aftale om adgang til højere uddannelse.

EU/EØS-borgere kan også studere i Sverige uden at ansøge om opholdstilladelse. Hvis du arbejder, studerer eller har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv som EU/EØS-statsborger, har du automatisk ret til ophold i Sverige.

Hvis du er statsborger i et tredjeland og planlægger at studere i Sverige i mere end tre måneder på eftergymnasialt niveau, skal du ansøge om opholdstilladelse inden din ankomst til Sverige. Tilladelsen skal være klar, inden du rejser til Sverige.

Kan du studere gratis i Sverige?

Hvis du er statsborger i et nordisk land, i et EU/EØS-land eller i Schweiz, eller hvis du har permanent opholdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse (ikke på grund af studier) i Sverige, skal du ikke betale studieafgift i Sverige.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz, skal du betale registrerings- og studieafgift for studier på både grund- og videregående niveau.

Du kan læse mere om afgifter på Antagning.se.

Kan du få uddannelsesstøtte mens du studerer i Sverige?

De fleste studerende fra nordiske lande får studiestøtte fra det land de er statsborger i. Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, har du dog i nogle tilfælde mulighed for at kunne modtage svensk studiestøtte, CSN. Det kan blandt andet være fordi du har opholdt dig længe i Sverige, eller hvis du har arbejde i Sverige.

Start med at kontakte studiestøttemyndigheden i dit hjemland for at se om den uddannelse du vil studere i Sverige, er godkendt til studiestøtte og om du er berettiget til at få studiestøtte.

Hvor finder du oplysninger om at studere i Sverige?

Du kan læse nærmere om højere videregående uddannelser på Info Nordens sider. Her kan du læse om de forskellige uddannelsestyper som for eksempel universitetsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer.

På websitet Utbildningsguiden finder du aktuel og fyldestgørende information på svensk om alle offentligt anerkendte uddannelser i Sverige, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

På websitet studera.nu finder du information om universitetsuddannelser i Sverige.

Websitet studyinsweden.se er målrettet til udenlandske studerende og indeholder information om uddannelsesmuligheder og generel information om at studere i Sverige.

Hvordan bliver du optaget på en uddannelse i Sverige?

Du tilmelder dig en universitetsuddannelse i Sverige på websitet antagning.se. Der finder du også detaljeret information om hvordan du opfylder de adgangskrav der skal til for at søge ind. Hvis du opfylder adgangskravene, siger man på svensk at du har ”behörighet” til en uddannelse.

Kan du tage på udvekslingsophold i Sverige?

Er du studerende i et andet nordisk land, kan du undersøge om dit studiested tilbyder udveksling til Sverige. Svenske universiteter og højskoler har ofte egne aftaler med institutioner i udlandet. Der findes også udvekslingsstøtteordninger som Erasmus+ og Nordplus.

Kan du bruge din svenske uddannelse i udlandet?

Som regel kan du anvende en højere videregående uddannelse fra Sverige i hele Norden, men der er uddannelser der er tilrettelagt arbejdsmarkedet eller reglerne i Sverige. De nordiske lande har også hver især en række lovregulerede erhverv, som kræver en autorisation. Det gælder specielt sundhedsfag og professionsuddannelser.

Du bør derfor altid undersøge reglerne for anerkendelse af uddannelser og autorisation i det eller de lande du forestiller dig at du vil arbejde i når du er færdig med din uddannelse.

Skal du folkeregistrere dig når du studerer i Sverige?

Det er ikke almindeligt at melde permanent flytning til Sverige hvis du er på et kort studieophold i Sverige.

Skal du opholde dig i Sverige i mere end tolv måneder, bør du undersøge om du skal melde flytning.

Hvor skal du være socialsikret når du studerer i Sverige?

Du skal undersøge hos socialsikringsmyndigheden i dit hjemland eller i Sverige hvor du skal være social sikret i løbet af dit ophold i Sverige. Det afhænger blandt andet af hvor længe du skal være afsted og om du skal arbejde mens du studerer.

Hvad sker der hvis du bliver syg i løbet af din studietid i Sverige?

Nordiske statsborgere og statsborger i EU/EØS eller Schweiz har altid ret til nødvendig sundhedspleje i Sverige. Dette gælder uafhængigt af om du er folkeregistreret i Sverige eller ikke. Du bør medbringe dit EU-sygeforsikringskort hvis du skulle blive syg under dit studieophold i Sverige.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, har du desuden ret til at modtage sundhedsydelser og få planlagt sundhedspleje i Sverige.

Dækker din privatforsikring når du studerer i Sverige?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab og undersøge om din forsikring dækker mens du studerer i Sverige eller om du bliver nødt til at skifte til et svensk forsikringsselskab.

Det kan være en god idé at have en rejseforsikring og eventuelt indbo- eller skadesforsikring til din bolig.

Har du brug for en bankkonto hvis du studerer i Sverige?

Du bør kontakte din bank i dit hjemland og sikre dig at de dækker de behov du har mens du studerer i Sverige. Husk at have tjek på dine PIN-koder og andre relevante koder så du kan komme ind på relevante myndigheders websider i dit hjemland.

Hvis du opholder dig lovligt i Sverige eller i et andet EU/EØS-land og kan identificere dig så banken kan kontrollere din identitet, så har du ret til at åbne en bankkonto i en bank i Sverige hvis du behøver det. Banken kan ikke kræve at du har et svensk personnummer eller en adresse i Sverige.

Skal du have et studenterbevis i Sverige?

Det er en god ide at have et gyldigt studenterbevis hvis du vil have studenterrabat. ISIC er et internationalt studenterbevis der giver rabatter i hele verden.

Vil du have din post med til Sverige?

Skal du være længe afsted, er det en god ide at få din post videresendt til din nye adresse i Sverige.

Hvordan finder du en bolig når du studerer i Sverige?

Undersøg boligforholdene i den by i Sverige hvor du skal studere. Spørg din uddannelsesinstitution om de har kendskab til boligtilbud og om de har et modtagelsessystem for nye studerende.

Du kan også kontakte svenske studenterorganisationer, gå med i Facebookgrupper – både lokale grupper for området du vil bo i og grupper for dine landsmænd – og hænge sedler op på studiestedet, hos den lokale købmand eller hvor du nu finder en opslagstavle.

Hvis du er skrevet op i en boligkø og ikke får en studiebolig ved semesterstart, så bliv stående. Nye boliger bliver ledige i løbet af året.

Det er en god ide at overveje om du vil dele bolig eller bo i kollektiv. Det er lettere at få fat i en bolig med fælles badeværelse og køkken. Du kan også udvide dit ønskemål geografisk så du ikke kun leder efter en bolig i centrum. Det er både lettere og billigere at finde et sted lidt udenfor byerne i Sverige.

Hvis du lejer en privat bolig, skal du være opmærksom på aftalevilkårene. Sørg altid for at have en skriftlig aftale. Vær også opmærksom på svindel på det private boligmarked. Du kan få information om dine lejerettigheder og -forpligtelser hos Hyresgästföreningen.

Hvem kan du kontakte hvis du planlægger at studere i Sverige?

Kontakt den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at studere for mere information. Du kan også kontakte antagning.se eller Universitets- och högskolerådet (UHR) hvis du har specifikke spørgsmål om optagelse, adgangskrav eller bedømmelse af udenlandsk uddannelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.