Bolig i Sverige

Bolig i Sverige
Her får du tips til at finde en bolig i Sverige samt information om det svenske boligmarked og om de forskellige boligformer i Sverige. Du kan læse om leje og køb af hus, fritidshus eller lejlighed. Du kan også se hvad der gælder for udlændinge som vil eje en bolig i Sverige og hvad der gælder vedrørende skattepligtig fortjeneste ved salg af privatbolig.

At flytte til et andet land og finde en bolig – hvad enten du vil købe eller leje – kan være vanskeligt, hvis du ikke kan sproget eller kender til boligmarkedet.

Forhåbentlig bliver det lidt lettere for dig at navigere rundt på det svenske boligmarked og skabe gode forudsætninger for at finde din drømmebolig i Sverige når du har læst denne tekst.

Kan udlændinge købe ejendom i Sverige?

Både svenske og udenlandske statsborgere kan købe ejendom i Sverige. Der er ikke noget krav om at du skal være svensk statsborger eller have et svensk personnummer.

Du skal opfylde de krav der er til boligkøbet. Hvis du vil købe en ejendom, er der krav om at aftalen skal være skriftlig, den skal indeholde en overdragelseserklæring, oplysning om købesummen og underskrifter fra både køber og sælger.

Hvilke boligformer findes i Sverige?

Der er tre almindelige boligformer i Sverige.

  • Du kan bo i et hus. Du kan vælge at bo i dit eget hus på egen grund. Køber du et hus på egen grund, bestemmer du selv og har ansvar for stort set alt i forbindelse med din bolig. Du kan også eje huset, men forpagte jorden huset er bygget på. Det vil sige at du har ret til at leje selve grunden (tomträtt) af kommunen på ubestemt tid. Du kan kontakte kommunen og finde ud af hvad det koster.
  • Du kan bo i en lejlighed i boligforening (bostadsrättsförening). Hvis du bor i en sådan lejlighed (bostadsrätt) betyder det at du har retten til at bo der. Du køber en procentdel af selve ejendommen og har ret til at bruge din lejlighed. Sammen med de andre beboere i huset ejer I ejendommen og indgår til sammen i en fælles boligforening. Der er visse restriktioner i denne boligform da du for eksempel ikke må udleje din lejlighed uden tilladelse fra boligforeningens bestyrelse. Det er boligforeningen der i fællesskab ejer og administrerer den ejendom, hvor boligen ligger. Foreningen styres i fællesskab af alle der bor i ejendommen, og reglerne varierer fra forening til forening.
  • Du kan bo i en lejelejlighed og betale leje for den. Du kan også leje et hus, men det er mest almindeligt at man lejer en lejlighed og betaler et månedligt beløb.

Der er også andre måder du kan bo på i Sverige, for eksempel kan du bo i en kooperativ lejelejlighed (kooperativ hyresrätt) som er en mellemting mellem en lejelejlighed og en bostadsrätt, eller du kan bo i ejerlejlighed (äganderätt) hvor du ejer din bolig uden at være medlem af en fælles forening.

Hvordan lejer jeg en lejlighed i Sverige?

Der kan være mange grunde til ikke at købe en bolig i Sverige. Det kan være at du ikke ved hvor længe du skal bo i Sverige, at du ikke har råd til at købe en egen bolig eller at du er på et kortere ophold i Sverige eller synes det er rart ikke at skulle være ansvarlig for alting når der skal repareres noget i din bolig.

I Sverige er efterspørgslen på lejeboliger stor og det kan derfor være svære at få fat på en lejlighed. Det er både muligt at leje en lejlighed via kommunale almennyttige og private udlejnings- og boligselskaber. De kaldes for ”bostadsbolag” og hyresvärdar” på svensk. Hvis du ønsker at leje en bolig (hyresrätt), kan du kontakte den kommune i Sverige, du vil flytte til for at få information om hvilke kommunale udlejningsselskaber, der findes. Kommunerne har egne kommunale boligformidlinger, hvor du kan stille dig i kø. Du kan også kontakte en privat udlejer i den kommune, du vil flytte til i Sverige.

Som regel skal du have været skrevet op i en boligkø i lang tid i forvejen. Der er ikke et samlet centralt register for svenske boligselskaber. Søger du en lejebolig, kan du finde dem på forskellige boligportaler, eller ved at søge på "hyresvärd" eller "bostadsbolag". Der findes nogle boligportaler der har samlet mange boligselskabers lejemål hvor det koster penge at være registreret som boligsøgende.

Du kan finde boligannoncer i de større aviser, de lokale medier i det område hvor du skal bo og på nettet.

Når du lejer en lejlighed i Sverige, har du ret til at få en lejekontrakt hvor der står hvor meget du skal betale i husleje og hvad der indgår i lejen. I Sverige er det standard at der er køleskab, komfur og fryser, bruser og/eller bad samt adgang til vaskeri når du lejer en bolig. Det er udlejeren der har ansvar for at betale for vedligeholdelse og reparationer og du skal kontakte værten hvis du skal have noget repareret. Det er ikke almindeligt at betale depositum i Sverige.

Hvilke er de bedste tips til at finde en lejlighed i Sverige?

Synes du, det er svært at finde frem på det svenske boligmarked? Du er ikke alene og spørgsmålene er mange. Skal du stå i boligkø? Har du ret til at søge boligstøtte? Hvad kan du gøre for at mindske dine boligudgifter?

Vi har samlet nogle svar på de mest almindelige spørgsmål som kan hjælpe dig når du leder efter en lejlighed at leje.

  • Stil dig i boligkø hos kommunen så hurtigt du kan og vær villig til at bo mindre centralt.
  • Søg bolig hos private udlejere. Private udlejere har ofte en egen webside hvor du kan stille dig i kø og melde din interesse. Nogle private udlejere afviger fra turrækkefølgen og vælger ikke bare lejere ud fra hvor længe de har stået i køen, men kan have en egen måde at prioritere rækkefølgen på.
  • Nogle udlejere accepterer ansøgninger via e-mail. Så send en mail til udlejer, skriv et par linjer om dig selv, og at du er interesseret i at bo hos dem.
  • Leder du efter en midlertidig lejlighed eller en lejlighed med kort varsel, kan du fremleje en lejlighed eller vælge at leje et værelse i et hus eller en lejlighed.
  • Du kan vælge at bo i kollektiv eller i et bofællesskab. På grund af boligmanglen i Sverige er det blevet mere og mere almindeligt. Så kan du desuden sænke dine boligudgifter og få nye venner i et nyt land. Du skal være opmærksom på hvad der står i lejekontrakten da det i de fleste tilfælde betyder at du fremlejer eller bor hos nogle andre når du bor på denne måde. Det betyder at du lettere kan blive opsagt.
  • Du kan kigge på boligannoncer på nettet og på sociale medier. På nettet kan du gå ind på blocket.se og lede efter boliger der i Sverige hvor du vil bo, eller skrive en annonce om at du leder efter et sted at bo. På Facebook kan du finde grupper i den by du skal flytte til hvor privatpersoner lægger lejligheder og andre boliger ud som de vil leje ud.
  • Du kan være berettiget til boligstøtte hvis du ikke har nok i indkomst. Du skal jo betale din husleje hver måned.

Kan jeg fremleje en lejlighed i Sverige?

Det kan være meget svært at komme ind på boligmarkedet i de større byer i Sverige. Derfor er der mange der vælger at indgå en aftale om fremleje (andrehandskontrakt). Det kaldes også for ”att hyra i andra hand”. Fremleje indebærer at du ikke har besiddelsesret over lejligheden, og at du lejer den af den primære lejer og ikke af ejeren af ejendommen. Den oprindelige ejer skal have tilladelse af boligforeningen eller boligselskabet til at fremleje den til dig.

Denne boligform er både dyrere end almindelige lejemål og tidsbegrænset. Sørg altid for at lave en lejekontrakt før du flytter ind i en lejlighed. Medmindre I aftaler andet, er opsigelsesvarslet en måned i Sverige.

Kan jeg få en studiebolig eller en ældrebolig i Sverige?

Du kan blive skrevet op til en studiebolig i de større byer eller en ældrebolig hos de almennyttige boligselskaber. Den kommune i Sverige som du skal flytte til, kan give dig information om dette.

For at komme i betragtning til en studiebolig skal man opfylde forskellige studiemæssige krav. Du finder studieboligportaler i Sverige hvis du googler de svenske ord for studerende (student) og bolig (bostad).

Kan jeg bo permanent i et sommerhus i Sverige?

Du kan også købe et sommerhus i Sverige og bosætte dig der. Der er ikke nogen restriktioner i forhold til retten til at lade sig folkeregistrere og bo i et fritidshus på permanent basis i Sverige. Du bør spørge din bopælskommune om hvilke former for kommunal service du har ret til i dit fritidshus.

Uanset hvilken type af bolig, du søger, kan du finde tips, information og relevante links i din jagt på en bolig på Boverkets og Konsumentverkets websider.

Skal jeg betale skat i Sverige når jeg sælger min bolig?

I Sverige beskattes du af en eventuel gevinst efter den svenske indkomstskattelov når du sælger en bolig. Hvis du flytter til Sverige og bliver folkeregistreret i Sverige før du har solgt din bolig i det land som du flytter fra, skal du betale skat af fortjenesten til det svenske Skatteverket. Hvis du sælger din bolig inden du flytter til Sverige, skattes du ikke efter de svenske regler.

Du bør derfor overveje om du vil sælge din bolig i dit hjemland, inden du flytter til Sverige. Skatteverket kan give dig mere information om beskatning af fortjeneste ved salg af privatbolig.

I Sverige skal man også betale ejendomsskat. Det betyder at alle der ejer et hus eller en lejlighed, skal betale skat til kommunen. Det kaldes for en "fastighetsavgift".

Hvis du ejer en "bostadsrätt", er det ikke dig men boligforeningen (bostadsrättsföreningen) der betaler ejendomsskatten.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.