Bolig i Sverige

Bolig i Sverige
Søger du bolig i Sverige? Få værdifulde tips og information om boligformer, ejendomskøb, lejelejligheder og hvad der gælder for udenlandske statsborgere.

At finde en bolig i Sverige kan være en udfordring, men med de rigtige oplysninger og strategier kan du øge dine chancer for at finde den perfekte bolig.

Uanset om du vil købe eller leje, er det vigtigt at forstå det svenske boligmarked og de forskellige boligformer i landet. I denne artikel får du nyttige oplysninger om, hvordan du kan navigere på det svenske boligmarked.

Boligformer i Sverige

Der er tre almindelige boligformer i Sverige:

 1. Hus: Du kan vælge at bo i dit eget hus på egen grund eller eje huset og forpagte jorden det er bygget på (tomträtt). Bor du på egen grund, har du ansvar for næsten alt knyttet din bolig.
 2. Lejlighed i boligforening (bostadsrätt): Dette indebærer, at du køber en procentdel af ejendommen og har ret til at bruge din lejlighed. Ejendommen ejes i fællesskab med andre beboere. Beboere i huset ejer ejendommen og indgår i en boligforening. Reglerne varierer fra forening til forening, men du kan ikke udleje din lejlighed uden tilladelse fra boligforeningens bestyrelse.
 3. Lejelejlighed (hyresrätt): Du betaler månedlig leje.

Der er også andre boligformer, såsom kooperative lejelejligheder og ejerlejligheder (äganderätt) hvor du ejer din bolig uden at være medlem af en fælles forening.

Udlændinge kan købe ejendom i Sverige

Både svenske og udenlandske statsborgere har ret til at købe ejendom i Sverige. Der er ingen krav om at være svensk statsborger eller have et svensk personnummer. Dog er der visse krav til selve købsprocessen. For at købe en ejendom skal der være en skriftlig aftale, der indeholder oplysninger om købesummen samt underskrifter fra både køber og sælger.

Købe ejendom i Sverige

At købe et hus eller en bostadsrätt i Sverige kan være en spændende investering, men det kræver viden og forståelse af det svenske ejendomsmarked. Her er nogle grundlæggende trin til at købe ejendom i Sverige:

 1. Find din drømmebolig: Start med at søge efter boliger, der passer til dine behov og budget. Du kan bruge ejendomsportaler, mæglere eller kontakte sælgere direkte, hvis de er private.
 2. Besøg ejendommen: Når du finder en interessant ejendom, bør du besøge den personligt. Dette giver dig mulighed for at inspicere boligen og området omkring den.
 3. Finansiering: Du skal have klarhed over, hvordan du vil finansiere dit køb. Det kan være gennem banklån eller dine egne midler.
 4. Købsaftale: Når du har fundet din drømmebolig og er klar til at købe, oprettes en skriftlig købsaftale, der beskriver alle vilkår og betingelser.
 5. Inspektion og undersøgelser: Du bør få en teknisk inspektion af ejendommen og udføre eventuelle nødvendige undersøgelser for at sikre, at alt er i orden.
 6. Overdragelsesdokumenter: Inden overdragelsen skal du sikre dig, at alle nødvendige dokumenter er i orden, inklusive skødet og eventuelle pantebreve.
 7. Overdragelse: Når alt er klar, og købsaftalen er underskrevet, finder ejendomsoverdragelsen sted.
 8. Registrering og skatter: Din ejendom skal registreres i det svenske ejendomsregister, og der kan være omkostninger i form af overførselsskatter og stempelafgifter.
 9. Boligforsikring: Husk at få boligforsikring, der dækker ejendommen og dens indhold.
 10. Ny bolig: Nu er det tid til at nyde din nye bolig i Sverige!

Husk, at det svenske ejendomsmarked kan være anderledes end i dit hjemland, så det er en god idé at søge professionel rådgivning og undersøge de specifikke love og regler, der gælder for ejendomskøb i Sverige.

Leje lejlighed i Sverige

Hvis du ikke er klar til at købe en bolig i Sverige, kan du overveje at leje en lejlighed. Efterspørgslen efter lejeboliger er høj i Sverige, hvilket kan gøre det udfordrende at finde en passende bolig. Du kan leje lejligheder fra både kommunale almennyttige boligselskaber og private udlejere. Kommunerne har deres egne boligformidlinger, hvor du kan opskrive dig i kø. Private udlejere kan også være et godt alternativ.

Tips til at finde en lejlighed i Sverige

Da efterspørgslen efter lejeboliger er høj, er det vigtigt at være proaktiv i din søgen efter en lejlighed. Her er nogle tips:

 • Stil dig i boligkø hos kommunen så tidligt som muligt og vær villig til at bo lidt mindre centralt.
 • Søg boliger hos private udlejere, der ofte har egne websteder til at registrere din interesse. Enkelte private udlejere følger ikke blot et kø-system baseret på ventetid, men bruger deres egen metode til at prioritere lejere.
 • Send e-mails til udlejere med en kort beskrivelse af dig selv og din interesse for at leje hos dem.
 • Overvej kollektivt bofællesskab som en måde at mindske dine boligudgifter og møde nye mennesker. Vær opmærksom på, hvad der er specificeret i lejekontrakten, da de fleste tilfælde indebærer, at du fremlejer eller deler bolig med andre, hvilket betyder, at du lettere kan blive opsagt.
 • Brug boligportaler og sociale medier til at søge efter ledige lejeboliger.

Fremleje i Sverige

Hvis du har svært ved at finde en permanent bolig, kan fremleje være en mulighed. Det kaldes også for ”att hyra i andra hand” og du får ”ett andrehandskontrakt”. Dette indebærer at leje en lejlighed fra den primære lejer, ikke ejeren af ejendommen og at du ikke har besiddelsesret.

Fremleje kan være dyrere og er normalt tidsbegrænset. Sørg altid for at oprette en lejekontrakt, så du kender dine rettigheder og pligter. Den oprindelige ejer skal have tilladelse af boligforeningen eller boligselskabet til at fremleje den til dig.

Studiebolig og ældrebolig i Sverige

Hvis du er studerende eller ældre, kan der være særlige boligmuligheder tilgængelige. For studieboliger skal du opfylde visse studiemæssige krav. Kontakt din svenske bopælskommune for at få mere information. Ældreboliger administreres normalt af almennyttige boligselskaber og kan være en mulighed for ældre borgere.

Permanent ophold i sommerhus i Sverige

Hvis du ønsker at bo permanent i et sommerhus i Sverige, er der ingen restriktioner. Spørg din bopælskommune om de kommunale tjenester, du har ret til i dit fritidshus.

Svensk boligstøtte

Du kan være berettiget til boligstøtte hvis du ikke har nok i indkomst.

Skat ved salg af bolig i Sverige

Når du sælger en bolig i Sverige, skal du betale skat af eventuel gevinst i henhold til svensk indkomstskattelov. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du flytter til Sverige og bliver folkeregistreret der, inden du har solgt din bolig i dit hjemland, skal du betale skat af fortjenesten til det svenske Skatteverket.

Hvis du sælger din bolig inden du flytter til Sverige, skattes du ikke efter de svenske regler. Du kan overveje at sælge din bolig i dit hjemland, før du flytter til Sverige.

Udover indkomstskatten skal du også betale ejendomsskat ("fastighetsavgift") i Sverige, medmindre du bor i en bostadsrätt, hvor boligforeningen betaler denne skat.

Relevante links

Uanset hvilken type af bolig, du søger, kan du finde tips, information og relevante links i din jagt på en bolig på Boverkets og Konsumentverkets websider samt på Blocket.se.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.