Guide: studere i Sverige

Bøger og computer på et bord
Fotograf
Photo by freddie marriage on Unsplash
Internasjonale studenter fra hele verden velger Sverige. Få et klart overblikk over utdanningsmuligheter, søknadsprosess, finansiering og bolig til dine studier i Sverige, uansett om det er kortvarig eller av lengre varighet. Bruk denne guiden som en praktisk sjekkliste til all planlegging.

En universitetsutdanning byr på mange fordeler. Du kan dykke dypt ned i et fagområde, lære å håndtere store mengder informasjon og utvikle evnen til å takle arbeidslivets utfordringer på nye måter.

Studier i utlandet har også sine fordeler. Det gjør seg på CV-en, det er en sjanse til å utdanne deg på en måte du kanskje ikke ville ha gjort i hjemlandet ditt, og det er en spennende mulighet for å utvide språkferdighetene dine, oppleve en ny kultur og et nytt land.

Før du starter utdanningen din i Sverige, kan du ha spørsmål om søknadsprosessen, utdanningsmuligheter, praktiske forhold som folkeregistrering, sykeforsikring og boligsøk. Info Norden har laget denne guiden for å hjelpe deg på vei mot din drømmeutdanning i Sverige.

Kan utenlandske statsborgere studere i Sverige?

Ja, utenlandske statsborgere kan studere i Sverige. Reglene varierer imidlertid avhengig av hjemlandet ditt. Du trenger ikke være svensk statsborger eller bo i Sverige for å studere ved et svensk universitet. Det er ingen øvre aldersgrense for studier i Sverige.

Nordiske borgere har lik adgang til utdanning i hele Norden, takket være en nordisk avtale om adgang til høyere utdanning.

EU/EØS-borgere kan også studere i Sverige uten å søke om oppholdstillatelse. Hvis du jobber, studerer eller har tilstrekkelige midler til å forsørge deg selv som EU/EØS-statsborger, har du automatisk rett til opphold i Sverige.

Hvis du er statsborger i et tredjeland og planlegger å studere i Sverige i mer enn tre måneder på nivå etter videregående skole, må du søke om oppholdstillatelse før du kommer til Sverige. Tillatelsen må være klar før du reiser til Sverige.

Kan du du studere gratis i Sverige?

Hvis du er statsborger i et nordisk land, i et EU/EØS-land eller i Sveits, eller hvis du har permanent oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse (ikke på grunn av studier) i Sverige, skal du ikke betale studieavgift i Sverige.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU, EØS eller Sveits, må du betale registrerings- og studieavgift for studier på både grunnivå og høyere nivå.

Du kan lese mer om avgifter på Antagning.se.

Kan du få utdanningsstøtte mens du studerer i Sverige?

De fleste studenter fra nordiske land får studiestøtte fra landet de er statsborger i. Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du imidlertid i noen tilfeller mulighet for å kunne motta svensk studiestøtte, CSN. Det kan blant annet være fordi du har oppholdt deg lenge i Sverige, eller hvis du har jobb i landet.

Begynn med å kontakte studiestøttemyndigheten i hjemlandet ditt for å se om utdanningen du vil ta i Sverige, er godkjent for studiestøtte, og om du er berettiget til å få studiestøtte.

Hvor finner du opplysninger om å studere i Sverige?

Du kan lese mer om høyere utdanninger på Info Nordens sider. Her kan du lese om de forskjellige utdanningstypene som for eksempel universitetsutdanning, høyskoleutdanning og profesjonsbachelor.

På nettstedet Utbildningsguiden finner du aktuell og utfyllende informasjon på svensk om alle offentlig anerkjente utdanninger i Sverige, altså videregående opplæring, høyere utdanninger og voksen- og etterutdanninger.

På nettstedet studera.nu finner du informasjon om universitetsutdanninger i Sverige.

Nettstedet studyinsweden.se er rettet mot utenlandske studenter og inneholder informasjon om utdanningsmuligheter og generell informasjon om å studere i Sverige.

Hvordan blir du tatt opp på en utdanning i Sverige?

Du søker på en universitetsutdanning i Sverige på nettstedet antagning.se. Der finner du også detaljert informasjon om hvordan du oppfyller adgangskravene for å søke. Hvis du oppfyller adgangskravene, sier man på svensk at du har ”behörighet” til en utdanning.

Kan du dra på utvekslingsopphold i Sverige?

Studerer du i et annet nordisk land, kan du undersøke om studiestedet ditt tilbyr utveksling til Sverige. Svenske universiteter og høyskoler har ofte egne avtaler med institusjoner i utlandet. Det finnes også utvekslingsstøtteordninger som Erasmus+ og Nordplus.

Kan du bruke den svenske utdanningen din i utlandet?

Som regel kan du bruke en høyere utdanning fra Sverige i hele Norden, men det finnes utdanninger som er tilrettelagt for arbeidsmarkedet eller reglene i Sverige. Hvert av de nordiske landene har også en rekke lovregulerte yrker som krever autorisasjon. Det gjelder spesielt helsefag og profesjonsutdanninger.

Du bør derfor alltid undersøke reglene for godkjenning av utdanninger og autorisasjon i det eller de landene du forestiller deg at du vil jobbe i når du er ferdig med utdanningen din.

Må du folkeregistrere deg når du studerer i Sverige?

Det er ikke vanlig å melde permanent flytting til Sverige hvis du er på et kort studieopphold i landet.

Skal du oppholde deg i Sverige i mer enn tolv måneder, bør du undersøke om du må melde flytting.

Hvor skal du være sosialforsikret når du studerer i Sverige?

Du må undersøke med trygdemyndigheten i hjemlandet ditt eller i Sverige hvor du skal være sosialforsikret under oppholdet i Sverige. Det avhenger blant annet av hvor lenge du skal være borte, og om du skal jobbe mens du studerer.

Hva skjer hvis du blir syk i løpet av studietiden i Sverige?

Nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EØS eller Sveits har alltid rett til nødvendige helsetjenester i Sverige. Dette gjelder uavhengig av om du er folkeregistrert i Sverige eller ikke. Du bør ta med deg det europeiske helsetrygdkortet i tilfelle du skulle bli syk under studieopholdet i Sverige.

Hvis du er folkeregistrert i Sverige, har du dessuten rett til å motta helsetjenester og få planlagt behandling i Sverige.

Dekker privatforsikringen din studier i Sverige?

Du må kontakte forsikringsselskapet ditt og undersøke om forsikringen gjelder når du studerer i Sverige, eller om du blir nødt til å bytte til et svensk forsikringsselskap.

Det kan være en god idé å ha en reiseforsikring og eventuelt innbo- eller skadeforsikring for boligen din.

Trenger du en bankkonto hvis du studerer i Sverige?

Du bør kontakte banken din i hjemlandet og forsikre deg om at den dekker behovene du har mens du studerer i Sverige. Husk å ha kontroll på PIN-koder og andre relevante koder så du kan komme inn på relevante myndigheters nettsider i hjemlandet ditt.

Hvis du oppholder deg lovlig i Sverige eller i et annet EU/EØS-land og kan identifisere deg så banken kan kontrollere identiteten din, har du rett til å åpne bankkonto i en bank i Sverige hvis du trenger det. Banken kan ikke kreve at du har svensk personnummer eller adresse i Sverige.

Må du ha studentbevis i Sverige?

Det er en god idé å ha gyldig studentbevis hvis du vil ha studentrabatt. ISIC er et internasjonalt studentbevis som gir rabatter i hele verden.

Vil du ha posten med til Sverige?

Hvis du skal være lenge borte, er det en god idé å få posten videresendt til den nye adressen din i Sverige.

Hvordan finner du en bolig når du studerer i Sverige?

Undersøk boligforholdene i byen i Sverige der du skal studere. Spør utdanningsinstitusjonen din om de har kjennskap til boligtilbudet, og om de har et mottakssystem for nye studenter.

Du kan også kontakte svenske studentorganisasjoner, bli med i Facebook-grupper – både lokale grupper for området du vil bo i og grupper for dine landsmenn – og henge opp lapper på studiestedet, i den lokale matbutikken eller der du ellers finner en oppslagstavle.

Hvis du er skrevet opp i en boligkø og ikke får studentbolig ved semesterstart, så bli stående i køen. Nye boliger blir ledige i løpet av året.

Det er en god idé å vurdere om du vil dele bolig eller bo i kollektiv. Det er lettere å få tak i en bolig med felles bad og kjøkken. Du kan også utvide området geografisk så du ikke bare leter etter bolig i sentrum. Det er både lettere og billigere å finne et sted litt utenfor byene i Sverige.

Hvis du leier en privat bolig, må du være oppmerksom på avtalevilkårene. Sørg alltid for å ha en skriftlig avtale. Vær også oppmerksom på svindel på det private  boligmarkedet. Du kan få informasjon om dine leierettigheter og -plikter hos Hyresgästföreningen.

Hvem kan du kontakte hvis du planlegger å studere i Sverige?

Kontakt utdanningsinstitusjonen der du ønsker å studere, for mer informasjon. Du kan også kontakte antagning.se eller Universitets- och högskolerådet (UHR) hvis du har spesifikke spørsmål om opptak, adgangskrav eller vurdering av utenlandsk utdanning.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.