Guide: Studera i Sverige

Bøger og computer på et bord
Photographer
Photo by freddie marriage on Unsplash
Internationella studenter från hela världen väljer Sverige. Få en tydlig översikt över utbildningsmöjligheter, ansökningsprocess, finansiering och boende för dina studier i Sverige, oavsett om de är kortvariga eller långvariga. Använd den här guiden som en praktisk checklista för all din planering.

En universitetsutbildning ger många fördelar. Du kan fördjupa dig inom ett ämnesområde, lära dig att hantera stora mängder information och utveckla förmågan att tackla arbetslivets utmaningar på nya sätt.

Att studera utomlands har också sina fördelar. Det är en merit i cv:t, en chans att skaffa en utbildning på ett sätt som du kanske inte skulle ha gjort i ditt hemland, och en spännande möjlighet att utöka dina språkkunskaper och uppleva en ny kultur och ett nytt land.

Innan du börjar studera i Sverige har du kanske frågor om ansökningsprocess, utbildningsmöjligheter eller praktiska saker som folkbokföring, sjukförsäkring och att hitta boende. Info Norden har tagit fram den här guiden för att hjälpa dig på vägen till din drömutbildning i Sverige.

Kan utländska medborgare studera i Sverige?

Ja, utländska medborgare kan studera i Sverige. Reglerna varierar dock beroende på ditt hemland. Du behöver inte vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att studera vid ett svenskt universitet. Det finns ingen övre åldersgräns för att studera i Sverige.

Nordiska medborgare har lika tillgång till utbildning i hela Norden tack vare en nordisk överenskommelse om tillträde till högre utbildning.

EU-/EES-medborgare kan också studera i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Om du arbetar, studerar eller har tillräckliga medel för att försörja dig som EU-/EES-medborgare har du automatiskt rätt att vistas i Sverige.

Om du är medborgare i ett tredje land och planerar att studera i Sverige i mer än tre månader på eftergymnasial nivå måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Sverige. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Kan du studera gratis i Sverige?

Om du är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-/EES-land eller Schweiz, eller om du har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd (inte på grund av studier) i Sverige, behöver du inte betala studieavgift i Sverige.

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste du betala anmälnings- och studieavgifter för studier såväl på grund- och avancerad nivå som forskarnivå.

Du kan läsa mer om avgifter på Antagning.se.

Kan du få studiestöd när du studerar i Sverige?

De flesta studenter från nordiska länder får studiestöd från det land de är medborgare i. Men om du är medborgare i ett annat nordiskt land kan du i vissa fall få svenskt studiestöd, CSN. Det gäller bland annat om du har vistats länge i Sverige eller om du har jobb i Sverige.

Börja med att kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland för information om huruvida programmet du vill läsa i Sverige är godkänt för studiestöd och om du har rätt till studiestöd.

Var hittar du information om att studera i Sverige?

Du kan läsa mer om högre utbildning på Info Nordens webbsidor. Här kan du läsa om de olika utbildningstyperna såsom universitetsutbildningar, yrkesakademiutbildningar och kandidatutbildningar med yrkesinriktning.

På webbplatsen Utbildningsguiden hittar du aktuell och uttömmande information på svenska om alla offentligt erkända utbildningar i Sverige, det vill säga gymnasieutbildningar, högre utbildningar samt vuxen- och vidareutbildningar.

På webbplatsen Studera.nu hittar du information om universitetsutbildningar i Sverige.

Webbplatsen Study in Sweden riktar sig till utländska studenter och innehåller information om utbildningsmöjligheter och allmän information om att studera i Sverige.

Hur blir du antagen till en utbildning i Sverige?

Du anmäler dig till en universitetsutbildning i Sverige på webbplatsen Antagning.se. Där hittar du också detaljerad information om antagningskraven du måste uppfylla för att söka till en utbildning. Om du uppfyller antagningskraven säger man på svenska att du har behörighet till en utbildning.

Kan du studera på ett utbytesprogram i Sverige?

Om du är student i ett annat nordiskt land kan du kolla om din läroanstalt erbjuder utbytesstudier i Sverige. Svenska universitet och högskolor har ofta egna avtal med institutioner utomlands. Det finns även utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.

Kan du använda din svenska utbildning utomlands?

I regel kan du använda dig av en högre utbildning från Sverige i hela Norden, men det finns utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknaden eller reglerna i Sverige. Alla nordiska länder har också ett antal reglerade yrken som kräver legitimation. Det gäller särskilt utbildningar inom hälso- och sjukvård samt yrkesutbildningar.

Du bör därför alltid ta reda på reglerna för erkännande av utbildning och legitimation i det land eller de länder du funderar på att jobba i när du är klar med din utbildning.

Måste du folkbokföra dig när du studerar i Sverige?

Man brukar inte anmäla permanent flytt till Sverige om studieuppehållet i landet är kort.

Men om du ska uppehålla dig i Sverige i mer än tolv månader bör du ta reda på om du ska anmäla flytten.

Var ska du vara socialförsäkrad när du studerar i Sverige?

Kolla med socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland eller i Sverige var du ska vara socialförsäkrad under ditt studieuppehåll i Sverige. Det beror bland annat på hur länge du ska vara borta och om du kommer att arbeta medan du studerar.

Vad händer om du blir sjuk under din studietid i Sverige?

Medborgare i Norden, EU/EES och Schweiz har alltid rätt till nödvändig sjukvård i Sverige. Det gäller oavsett om du är folkbokförd i Sverige eller inte. Du bör ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort om du skulle bli sjuk under ditt studieuppehåll i Sverige.

Om du är folkbokförd i Sverige har du dessutom rätt till hälso- och sjukvård och planerad vård i Sverige.

Täcker din privata försäkring dig när du studerar i Sverige?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om din försäkring täcker dig medan du studerar i Sverige eller om du måste byta till ett svenskt försäkringsbolag.

Det kan vara klokt att ha en reseförsäkring och eventuellt en hemförsäkring eller skadeförsäkring.

Behöver du ett bankkonto om du studerar i Sverige?

Kontakta din bank i ditt hemland och ta reda på om de uppfyller de behov du har medan du studerar i Sverige. Tänk på att ha koll på dina pinkoder och andra relevanta koder så att du kan komma åt myndigheters webbplatser i ditt hemland.

Om du vistas lagligt i Sverige eller i ett annat EU-/EES-land och kan legitimera dig så att banken kan kontrollera din identitet har du rätt att öppna ett bankkonto i en bank i Sverige. Banken kan inte kräva att du ska ha ett svenskt personnummer eller en adress i Sverige.

Måste du ha ett studentkort i Sverige?

Det lönar sig att ha ett giltigt studentkort om du vill ha studentrabatt. ISIC är ett internationellt studentkort som ger rabatter i hela världen.

Vill du ta med din post till Sverige?

Om du ska vara borta en längre tid är det klokt att få posten eftersänd till din nya adress i Sverige.

Hur hittar du en bostad när du studerar i Sverige?

Kolla bostadssituationen i den stad i Sverige där du ska studera. Fråga din läroanstalt om de känner till bostadsutbudet och om de har ett mottagningssystem för nya studenter.

Du kan också kontakta svenska studentorganisationer, gå med i Facebookgrupper – både lokala grupper för det område du vill bo i och grupper för dina landsmän – och sätta upp anslag på din läroanstalt, i den lokala matbutiken eller var du än hittar en anslagstavla.

Om du står i bostadskö och inte får en studentbostad till terminsstart ska du inte ge upp. Nya bostäder blir lediga under hela året.

Fundera på om du vill dela boende eller bo i kollektiv. Det är lättare att få ett studentboende med delat badrum och kök. Du kan också utvidga din sökning geografiskt så att du inte bara söker boende i stadskärnan. Det är både enklare och billigare att hitta ett boende strax utanför städerna i Sverige.

Om du hyr en bostad privat bör du ha koll på kontraktsvillkoren. Se alltid till att ha ett skriftligt kontrakt. Var också uppmärksam på bedrägerier på den privata bostadsmarknaden. Du kan få information om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst från Hyresgästföreningen.

Vem kan du kontakta om du planerar att studera i Sverige?

Kontakta den läroanstalt där du vill studera för mer information. Du kan också kontakta Antagning.se eller Universitets- och högskolerådet (UHR) om du har specifika frågor om antagning, antagningskrav (behörighet) eller bedömning av utländsk utbildning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.