Guide: Studera i Sverige

Bøger og computer på et bord
Fotograf
Photo by freddie marriage on Unsplash
Internationella studenter från hela världen studerar i Sverige. Denna guide ger en översikt över utbildningsmöjligheter, ansökningsförfaranden, finansiering och boende när du planerar att studera i Sverige under kortare eller längre tid. Den fungerar även som en checklista för allt det praktiska du behöver tänka på.

Det finns många goda skäl att gå en universitetsutbildning. Det ger dig chansen att fördjupa dig i ett ämne under en längre tid. Du lär dig att sortera stora mängder information, vilket ger dig verktyg att anta utmaningar i arbetslivet på ett nytt sätt.

Det finns också många goda skäl att studera utomlands. Det är en merit på cv:t och kan vara en väg till en utbildning du inte skulle ha gått i ditt hemland. Det är också en rolig och spännande upplevelse där du kan utöka dina språkkunskaper, lära känna en ny kultur och uppleva ett nytt land.

Innan du ger dig i kast med en utbildning i Sverige har du säkert några frågor om hur du söker, vilka utbildningar som finns och om det praktiska kring folkbokföring, vad som gäller om du blir sjuk och hur du hittar en bostad. Info Norden har satt ihop denna guide som vi hoppas ska hjälpa dig på väg mot din drömutbildning i Sverige.

Kan utländska medborgare studera i Sverige?

Ja, utländska medborgare kan studera i Sverige, men villkoren skiljer sig lite beroende på vilket land du kommer ifrån. Du behöver alltså inte vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att studera på ett svenskt universitet, och det finns inte heller någon övre åldersgräns för att studera på universitet i Sverige.

De nordiska länderna ger studenter från Norden lika möjligheter att studera på högre utbildningar i hela Norden. Det sker tack vare den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.

EU-/EES-medborgare har också rätt att studera i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Om du arbetar, studerar eller har egna medel att försörja dig har du som EU-/EES-medborgare automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver därför inte ansöka om uppehållstillstånd eller kontakta Migrationsverket.

Om du är medborgare i ett tredjeland och ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Kan du studera gratis i Sverige?

Om du är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-/EES-land eller Schweiz, eller om du har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd (inte på grund av studier) i Sverige, behöver du inte betala studieavgift i Sverige.

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste du betala anmälnings- och studieavgifter för studier såväl på grund- och avancerad nivå som forskarnivå.

Du kan läsa mer om avgifter på Antagning.se.

Kan du få studiestöd när du studerar i Sverige?

De flesta studenter från nordiska länder får studiestöd från det land de är medborgare i. Men om du är medborgare i ett annat nordiskt land kan du i vissa fall få svenskt studiestöd, CSN. Det gäller bland annat om du har vistats länge i Sverige eller om du har jobb i Sverige.

Börja med att kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland för information om huruvida programmet du vill läsa i Sverige är godkänt för studiestöd och om du har rätt till studiestöd.

Var hittar du information om att studera i Sverige?

Du kan läsa mer om högre utbildning på Info Nordens webbsidor. Här kan du läsa om de olika utbildningstyperna såsom universitetsutbildningar, yrkesakademiutbildningar och kandidatutbildningar med yrkesinriktning.

På webbplatsen Utbildningsguiden hittar du aktuell och uttömmande information på svenska om alla offentligt erkända utbildningar i Sverige, det vill säga gymnasieutbildningar, högre utbildningar samt vuxen- och vidareutbildningar.

På webbplatsen Studera.nu hittar du information om universitetsutbildningar i Sverige.

Webbplatsen Study in Sweden riktar sig till utländska studenter och innehåller information om utbildningsmöjligheter och allmän information om att studera i Sverige.

Hur blir du antagen till en utbildning i Sverige?

Du anmäler dig till en universitetsutbildning i Sverige på webbplatsen Antagning.se. Där hittar du också detaljerad information om antagningskraven du måste uppfylla för att söka till en utbildning. Om du uppfyller antagningskraven säger man på svenska att du har behörighet till en utbildning.

Kan du studera på ett utbytesprogram i Sverige?

Om du är student i ett annat nordiskt land kan du kolla om din läroanstalt erbjuder utbytesstudier i Sverige. Svenska universitet och högskolor har ofta egna avtal med institutioner utomlands. Det finns även utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.

Kan du använda din svenska utbildning utomlands?

I regel kan du använda dig av en högre utbildning från Sverige i hela Norden, men det finns utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknaden eller reglerna i Sverige. Alla nordiska länder har också ett antal reglerade yrken som kräver legitimation. Det gäller särskilt utbildningar inom hälso- och sjukvård samt yrkesutbildningar.

Du bör därför alltid ta reda på reglerna för erkännande av utbildning och legitimation i det land eller de länder du funderar på att jobba i när du är klar med din utbildning.

Måste du folkbokföra dig när du studerar i Sverige?

Man brukar inte anmäla permanent flytt till Sverige om studieuppehållet i landet är kort.

Men om du ska uppehålla dig i Sverige i mer än tolv månader bör du ta reda på om du ska anmäla flytten.

Var ska du vara socialförsäkrad när du studerar i Sverige?

Kolla med socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland eller i Sverige var du ska vara socialförsäkrad under ditt studieuppehåll i Sverige. Det beror bland annat på hur länge du ska vara borta och om du kommer att arbeta medan du studerar.

Vad händer om du blir sjuk under din studietid i Sverige?

Medborgare i Norden, EU/EES och Schweiz har alltid rätt till nödvändig sjukvård i Sverige. Det gäller oavsett om du är folkbokförd i Sverige eller inte. Du bör ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort om du skulle bli sjuk under ditt studieuppehåll i Sverige.

Om du är folkbokförd i Sverige har du dessutom rätt till hälso- och sjukvård och planerad vård i Sverige.

Täcker din privata försäkring dig när du studerar i Sverige?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om din försäkring täcker dig medan du studerar i Sverige eller om du måste byta till ett svenskt försäkringsbolag.

Det kan vara klokt att ha en reseförsäkring och eventuellt en hemförsäkring eller skadeförsäkring.

Behöver du ett bankkonto om du studerar i Sverige?

Kontakta din bank i ditt hemland och ta reda på om de uppfyller de behov du har medan du studerar i Sverige. Tänk på att ha koll på dina pinkoder och andra relevanta koder så att du kan komma åt myndigheters webbplatser i ditt hemland.

Om du vistas lagligt i Sverige eller i ett annat EU-/EES-land och kan legitimera dig så att banken kan kontrollera din identitet har du rätt att öppna ett bankkonto i en bank i Sverige. Banken kan inte kräva att du ska ha ett svenskt personnummer eller en adress i Sverige.

Måste du ha ett studentkort i Sverige?

Det lönar sig att ha ett giltigt studentkort om du vill ha studentrabatt. ISIC är ett internationellt studentkort som ger rabatter i hela världen.

Vill du ta med din post till Sverige?

Om du ska vara borta en längre tid är det klokt att få posten eftersänd till din nya adress i Sverige.

Hur hittar du en bostad när du studerar i Sverige?

Kolla bostadssituationen i den stad i Sverige där du ska studera. Fråga din läroanstalt om de känner till bostadsutbudet och kolla med läroanstalten om de har ett mottagningssystem för nya studenter.

Vem kan du kontakta om du planerar att studera i Sverige?

Kontakta den läroanstalt där du vill studera för mer information. Du kan också kontakta Antagning.se eller Universitets- och högskolerådet (UHR) om du har specifika frågor om antagning, antagningskrav (behörighet) eller bedömning av utländsk utbildning.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.