Lønmodtageres rettigheder i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge
Her kan du læse om dine rettigheder og pligter som lønmodtager Norge.

Som lønmodtager i Norge har du forskellige rettigheder og pligter. De knytter sig blandt andet til forhold vedrørende ansættelse, opsigelse, løn, ferieregler og orlov. 

Arbejdsmiljøloven skal sikre et godt arbejdsmiljø, trygge ansættelsesforhold, ligestilling på arbejdsmarkedet, et godt samarbejde mellem lønmodtager og arbejdsgiver med mere. Loven gælder ikke for søfart, fangst, fiskeri og militær luftfart. Det er for eksempel et brud på arbejdsmiljøloven, hvis man ikke får udbetalt løn. Arbejdstilsynet i Norge fører tilsyn med, at arbejdsgiverne følger de krav som stilles i arbejdsmiljøloven.

Mange unge kender ikke deres rettigheder i arbejdslivet. LO's sommerpatrulje rejser rundt i Norge hele sommeren. Du kan kontakte dem i sommersæsonen, hvis du har spørgsmål om arbejdsforholdene på din arbejdsplads.

  Servicecentre for udenlandske lønmodtagere

  Der er oprettet servicecentre for udenlandske lønmodtagere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kirkenes. På servicecentrene samarbejder Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om at yde god vejledning og hurtig sagsbehandling til udlændinge, som kommer til Norge for at arbejde. 

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.