Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge
Her kan du lese om rettigheter og plikter du har som arbeidstaker i Norge.

Som arbeidstaker i Norge har du ulike rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet ansettelsesforhold, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og regler rundt permisjon. 

Arbeidsmiljøloven skal sikre godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet, godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og annet. Loven gjelder ikke for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Et brudd på arbeidsmiljøloven er om man for eksempel ikke får utbetalt lønn. Arbeidstilsynet i Norge fører tilsyn med at arbeidsgiverne følger kravene som stilles i arbeidsmiljøloven.​​​​​​

Mange unge kjenner ikke til rettighetene de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje reiser rundt i Norge hele sommeren for å passe på. Du kan kontalte dem i sommersesongen dersom du spørsmål om arbeidsforholdene der du er.

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kirkenes er det opprettet servicesentre for utenlandske arbeidstakere. På servicesentrene samarbeider Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi god veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. 

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.