Työntekijän oikeudet Norjassa

Arbeidstakeres rettigheter i Norge
Täältä selviää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on Norjassa.

Työntekijällä on Norjassa tiettyjä työsuhteeseen, irtisanomiseen, palkkaan, lomiin ja vapaisiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Työympäristölain tavoitteena on turvata muun muassa hyvä työympäristö, turvalliset työsuhteet, yhdenvertainen työelämä sekä hyvä työnantajien ja työntekijöiden välinen yhteistyö. Merenkulku, kalastus, pyynti ja sotilaslentoliikenne eivät kuulu lain piiriin. Työympäristölain rikkomisesta on kyse esimerkiksi silloin, jos työnantaja jättää työntekijän palkan maksamatta. Norjan työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantajat noudattavat työympäristölaissa asetettuja vaatimuksia.

  Ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus

  Oslossa, Bergenissä, Trondheimissa, Stavangerissa ja Kirkkoniemessä toimii ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus. Norjan työsuojeluviranomainen, poliisi, veroviranomainen ja maahanmuuttovirasto tarjoavat keskuksissa neuvontaa Norjaan töihin tuleville ulkomaalaisille ja käsittelevät nopeasti ulkomaalaisten työntekijöiden hakemuksia. 

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.