Arbetstagares rättigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge
Här kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare i Norge.

Som arbetstagare i Norge har du olika rättigheter och skyldigheter. Dessa inbegriper bland annat anställningsvillkor, uppsägning, lön, semester och regler för föräldraledighet. 

Arbetsmiljölagen ska bland annat säkerställa en bra arbetsmiljö, trygga anställningsförhållanden, likabehandling i arbetslivet samt ett gott samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lagen gäller inte för sjöfart, fångst, fiske och militär luftfart. Ett brott mot arbetsmiljölagen är till exempel om man inte får sin lön utbetald. Arbeidstilsynet i Norge övervakar att arbetsgivarna följer kraven i arbetsmiljölagen (arbeidsmiljøloven).

Många unga känner inte till sina rättigheter i arbetslivet. LO:s sommarpatrull reser runt i Norge hela sommaren för att informera. Du kan kontakta patrullen under sommaren om du har frågor om arbetsförhållandena där du befinner dig.

Servicecenter för utländska arbetstagare

I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger och Kirkenes har man inrättat servicecenter för utländska arbetstagare. På servicecentren samarbetar Arbeidstilsynet, Polisen, Skatteetaten och Utlendingsdirektoratet (UDI) om att ge god vägledning och snabb behandling av ansökningar till utlänningar som kommer till Norge för att jobba. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.