Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Se hvilke forsikringer du skal have i Sverige og hvordan du sammenligner de private forsikringer.

Forskellige forsikringer

Der er altid en risiko for at du kan miste dine ting ved et uheld eller at du selv eller andre kommer til skade. Derfor køber flere en forsikring for at få et fundament af tryghed i hverdagen.

Priserne på forsikringer er forskellige alt efter hvilke typer af forsikringer du har behov for og hvor meget forsikringen skal dække. Du bør tage stilling til hvilke risici du vil løbe og holde udgiften til forsikring op imod de udgifter du kan risikere at stå med hvis du mister dine ting eller kommer til skade.

Her får du et hurtigt overblik over forsikringer i Sverige.

Almindelige forsikringer

Bilforsikring

Det er lovpligtigt at have en forsikring på sit køretøj i Sverige.

Indboforsikring

En indboforsikring (hemförsäkring) dækker dine sager i dit hjem. I de fleste tilfælde indeholder den også rejseforsikring og ansvarsforsikring.

Ejendomsforsikring

Hvis du ejer dit hjem, bør du have en ekstra forsikring, der dækker eventuelle skader på ejendommen.

Anbefalede forsikringer

Sygdom- og ulykkesforsikring

Ved at tegne en ekstra syge- og ulykkesforsikring kan du få økonomisk kompensation, hvis du bliver ramt af svær sygdom eller alvorligt skadet og som følge af dette får bestående mén.

Børneforsikring

Personer, der arbejder dækkes af en række forskellige samfundsrelaterede forsikringer, hvilket børn ikke gør. Du kan derfor vælge en forsikring, der dækker hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller sygdom.

Studenterforsikring

Når du flytter hjemmefra eller vælger at studere i udlandet, behøver du din egen forsikring.

Andre forsikringer

Dyreforsikring

Har du husdyr er det en god idé at tegne en dyreforsikring.

Tandlægeforsikring

Dette er ikke en egentlig forsikring, men ved at betale et fast månedsbeløb, får du adgang til regelmæssig tandpleje, der omfatter undersøgelser samt akutte behandlinger.

Livsforsikring

En livsforsikring kan skabe tryghed for familien, hvis forsikringstageren går bort.

Privat pensionsforsikring

En privat pensionsforsikring er en separat besparelse til din pension, der kombineres med en forsikring. Pensionsforsikringen har tidligere været fradragsberettiget i selvangivelsen, men det er ikke længere tilfældet. De beløb, der senere udbetales fra din fradragsberettigede pensionsforsikring, beskattes som indkomst.

Find forsikringsselskab

Du kan selv vælge i hvilket land du vil købe dine private forsikringer, da forsikringsselskaber kan sælge deres produkter i andre lande enten ved at etablere sig i landet eller ved at tilbyde tjenester på tværs af grænser. Dette gælder private forsikringer som bilforsikring, husstandsforsikring og livsforsikring.

Du bør gennemtænke hvilke behov du og din familie har for forskellige forsikringer og kontakte flere forskellige forsikringsselskaber.

Konsumenternas försäkringsbyrå kan hjælpe dig, hvis der er noget du undrer over.

 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.