Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Uheld og skader kan ramme når som helst, og det er vigtigt at beskytte dig selv og dine ejendele. Du kan vælge at købe forskellige forsikringer for at skabe en grundlæggende tryghed, når du flytter til Sverige, uanset om det er permanent eller midlertidigt.

Der er altid en risiko for at du kan miste dine ting ved et uheld eller at du selv eller andre kommer til skade. Derfor køber flere en forsikring for at få et fundament af tryghed i hverdagen.

Priserne på forsikringer er forskellige alt efter hvilke typer af forsikringer du har behov for og hvor meget forsikringen skal dække. Du bør tage stilling til hvilke risici du vil løbe og holde udgiften til forsikring op imod de udgifter du kan risikere at stå med hvis du mister dine ting eller kommer til skade.

Hvilke forsikringer findes der i Sverige?

Her får du et overblik over private forsikringer i Sverige.

Almindelige forsikringer

  • Bilforsikring: Du skal have en bilforsikring hvis du har en bil i Sverige. Det er den eneste forsikring i Sverige der er lovpligtig.
  • Indboforsikring: En indboforsikring (hemförsäkring) dækker dine sager i dit hjem. I de fleste tilfælde indeholder den også rejseforsikring og ansvarsforsikring. Du har brug for en indboforsikring, uanset om du bor i et lejet hus, en lejlighed eller en villa.
  • Ejendomsforsikring: Hvis du ejer dit hjem, bør du have en ekstra forsikring, der dækker eventuelle skader på ejendommen.

Anbefalede forsikringer

  • Sygdom- og ulykkesforsikring: Ved at tegne en ekstra syge- og ulykkesforsikring kan du få økonomisk kompensation, hvis du bliver ramt af svær sygdom eller alvorligt skadet og som følge af dette får bestående mén.
  • Børneforsikring: Personer der arbejder dækkes af en række forskellige samfundsrelaterede forsikringer, hvilket børn ikke gør. Du kan derfor vælge en forsikring, der dækker hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller sygdom.
  • Studenterforsikring: Når du flytter hjemmefra eller vælger at studere i udlandet, behøver du din egen forsikring. Som studerende kan det være relevant for dig at have en indboforsikring, en rejseforsikring og en ulykkesforsikring. Så beskytter du dig selv og dine ejendele ved ulykker.

Andre forsikringer

  • Dyreforsikring: Har du husdyr, bør du tegne en dyreforsikring.
  • Tandlægeforsikring: En tandlægeforsikring er ikke en egentlig forsikring, men ved at betale et fast månedsbeløb, får du adgang til regelmæssig tandpleje, der omfatter undersøgelser samt akutte behandlinger.
  • Livsforsikring: En livsforsikring kan skabe tryghed for familien, hvis forsikringstageren går bort.
  • Privat pensionsforsikring: En privat pensionsforsikring er en separat besparelse til din pension, der kombineres med en forsikring.

Hvilke forsikringer er de vigtigste i Sverige?

Alle har brug for at være forsikrede. Ved at have en forsikring er du økonomisk beskyttet hvis der sker en ulykke. Det er din livssituation og det du ejer der afgør hvilke forsikringer der er nødvendige for dig.

Konsumenternas i Sverige har samlet et overblik over relevante svenske forsikringer.

Hvilken forsikring er bedst og billigst i Sverige?

På Konsumenternas website kan du sammenligne svenske forsikringer hos forsikringsselskaberne for at finde den forsikring der passer dig bedst.

Du finder også relevante tjeklister og guides hos Konsumenternas når du skal købe en forsikring. Ved at bruge deres guides kan du finde det forsikringsselskab der er bedst for dig og dine behov.

Find forsikringsselskab i Sverige

Du finder information om svenske forsikringsselskaber på Konsumenternas.se.

Du kan selv vælge i hvilket land du vil købe dine private forsikringer, da forsikringsselskaber kan sælge deres produkter i andre lande enten ved at etablere sig i landet eller ved at tilbyde tjenester på tværs af grænser. Dette gælder private forsikringer som bilforsikring, husstandsforsikring og livsforsikring.

Hvis du skal rejse til udlandet for en kortere eller længere periode, bør du sikre dig at din forsikring gælder.

Når du skal købe en forsikring, bør du gennemtænke hvilke behov du og din familie har for forskellige forsikringer og kontakte flere forskellige forsikringsselskaber.

Unge og forsikringer i Sverige

Når du flytter hjemmefra, er det vigtigt at du skaffer dig en egen indboforsikring (hemförsäkring), uanset om du flytter ind i en lejebolig, skal leje et værelse hos andre, flytter ind i studiebolig eller køber en bolig. Din forældres forsikring dækker ikke længere, når du har flyttet.

En forsikring beskytter mere end bare dine ejendele og kan omfatte rejseforsikring, retshjælp, ansvarsforsikring og forsikring ved overfald. En forsikring giver også hjælp, hvis du ikke kan blive boende i din bolig efter eksempelvis en brand- eller vandskade.

Det er derfor en god lejlighed til at gennemgå dine forsikringer ud fra dine behov når du flytter hjemmefra.

Forsikring ved midlertidigt ophold i Sverige

Almindelige rejseforsikringer gælder som regel kun for turister og dækker typisk ikke skader i forbindelse med studier, arbejde eller praktik.

Hvis du planlægger at rejse til Sverige for at studere, arbejde eller praktisere under en kortere periode, bør du derfor sikre dig med en specifik rejseforsikring i god tid inden afrejsen. Når du først har forladt dit hjemland, kan det være svært at tegne en forsikring.

En rejseforsikring kan eksempelvis dække retshjælp, ansvarsdækning og beskyttelse mod overfald samt udgifter til akut lægehjælp i tilfælde af pludselig sygdom eller ulykke, udgifter til hjemtransport efter en ulykke eller sygdom eller dække udgifterne til en pårørendes rejse til dig hvis du lider af en livstruende skade eller sygdom.

Den erstatning, der kan udbetales varierer mellem forskellige forsikringer, og der kan også være forskel på beløbet, der kan udbetales for de genstande, du medbringer på rejsen. Så undersøg med flere forskellige forsikringsselskaber og find den forsikring der passer dig bedst.

Mere information

Konsumenternas kan hjælpe dig hvis du har brug for mere information om forsikringer i Sverige.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.