Einkatryggingar í Svíþjóð

Private forsikringer i Sverige
Óhöpp og tjón geta hent hvern sem er og því er mikilvægt að tryggja sig og sínar eignir. Þú getur valið milli mismunandi trygginga til að njóta grunnöryggis þegar þú flytur til Svíþjóðar, óháð því hvort það sé til meðallangs tíma eða varanlega.

Slys geta hent alla og allir geta orðið fyrir því að glata eigum sínum. Þess vegna kaupa margir tryggingar til þess að finna fyrir öryggi í hversdagslífinu.

Verð trygginga fara eftir þeirri tegund tryggingar sem þörf er á og hve langt tryggingin á að ganga. Þú þarft að huga að því hversu mikla áhættu þú vilt taka og bera kostnað tryggingarinnar við þann kostnað sem þú gætir orðið fyrir ef þú skyldir glata eigum þínum eða verða fyrir heilsutjóni.

Hvaða tryggingar eru í boði í Svíþjóð?

Hér er gefið yfirlit yfir einkatryggingar í Svíþjóð.

Almennar tryggingar

  • Bifreiðatryggingar: Þú þarft að vera með bifreiðatryggingu ef þú átt bíl í Svíþjóð. Þetta er eina lögbundna tryggingin í Svíþjóð.
  • Innbústrygging: Innbústrygging tryggir innanstokksmuni heimilisins. Þessi trygging felur oftast í sér ferðatryggingu og ábyrgðartryggingu. Innbústryggingar eru til góða óháð því hvort þú búir í leiguhúsnæði eða eigin húsnæði.
  • Húseigendatrygging: Ef þú átt íbúðarhúsnæðið þitt borgar sig að hafa aukatryggingu sem bætir mögulegt tjón á húseigninni.

Tryggingar sem mælt er með

  • Sjúkdóma- og slysatrygging: Með því að kaupa sjúkdóma- og slysatryggingu geturðu fengið fjárbætur ef þú færð alvarlegan sjúkdóm eða slasast alvarlega og hlýtur af því varanleg mein.
  • Barnatrygging: Einstaklingar í vinnu eru með margvíslegar samfélagslegar tryggingar sem börn hafa ekki. Því geturðu valið tryggingu sem bætir skaða ef barnið þitt lendir í slysi eða fær alvarlegan sjúkdóm.
  • Námsmannatrygging: Þegar þú flytur að heiman eða ákveður að stunda nám erlendis þarftu að vera með eigin tryggingu. Það getur hentað námsmönnum að kaupa innbústryggingu, ferðatryggingu og slysatryggingu. Þannig tryggir þú þig og þínar eigur ef óhöpp skyldi henda.

Aðrar tryggingar

  • Dýratrygging: Ef þú átt gæludýr er ráðlegt að kaupa dýratryggingu.
  • Tannlæknatrygging: Ekki er um eiginlega tryggingu að ræða en með því að greiða fasta upphæð mánaðarlega færðu aðgang að reglulegri tannvernd sem felur í sér eftirlit og bráðameðhöndlun.
  • Líftrygging: Líftrygging getur veitt fjölskyldunni öryggi við andlát tryggingataka.
  • Séreignasparnaðartrygging: Séreignasparnaðartrygging er lífeyrissjóður til viðbótar við venjuleg eftirlaun ásamt tryggingu.

Hvaða tryggingar eru mikilvægastar í Svíþjóð?

Það hafa allir gagn af því að vera tryggðir. Tryggingar veita fjárhagslegt öryggi þegar óhöpp henda. Aðstæður þínar og eignir ættu að segja fyrir um hvaða tryggingar henta þér.

Konsumenternas í Svíþjóð hafa tekið saman yfirlit yfir helstu tryggingar í Svíþjóð.

Hvaða tryggingar eru bestar og ódýrastar í Svíþjóð?

Á vefsíðu Konsumenternas er hægt að bera saman tryggingar hjá sænskum tryggingafélögum til að finna þær sem henta.

Þar er einnig boðið upp á gátlista og leiðbeiningar fyrir kaup á tryggingum. Notaðu leiðbeiningarnar til að finna það tryggingafélag sem hentar þér og þínum þörfum best.

Finna tryggingafélag í Svíþjóð

Upplýsingar um sænsk tryggingafélög má finna á Konsumenternas.se.

Þú getur valið í hvaða landi þú kaupir einkatryggingar þínar þar sem tryggingafélög geta selt vörur sínar í öðrum löndum, annaðhvort með því að setja upp skrifstofu í landinu eða með því að bjóða þjónustu yfir landamæri. Þetta á við um einkatryggingar eins og bifreiðatryggingar, heimilistryggingar og líftryggingar.

Þegar þú ferðast til útlanda í styttri eða lengri tíma þarftu að tryggja að tryggingin þín sé í gildi.

Áður en tryggingar eru keyptar er mikilvægt að ígrunda vel hvaða tryggingar þú og fjölskyldan þín hefur þörf fyrir og leita tilboða hjá fleiri en einu tryggingarfélagi.

Ungmenni og tryggingar í Svíþjóð

Þegar flutt er að heiman er mikilvægt að kaupa eigin innbústryggingu (heimilistryggingu) óháð því hvort flutt er í eigin leiguíbúð, herbergi eða námsmannaíbúð eða við kaup á eigin húsnæði. Tryggingar foreldra gilda ekki lengur eftir að flutt er að heiman.

Tryggingar tryggja meira en einungis persónulegar eigur og geta falið í sér ferðatryggingu, réttaraðstoð, ábyrgðartryggingu og líftryggingu. Tryggingar geta einnig veitt aðstoð ef þú getur ekki búið á heimili þínu eftir t.d. bruna eða vatnstjón.

Þess vegna er gott að fara yfir tryggingar með hliðsjón af þörum þínum þegar flutt er að heiman.

Tryggingar við meðallanga dvöl í Svíþjóð

Almennar ferðatryggingar gilda alla jafna aðeins fyrir ferðamenn en ekki tjón í tengslum við nám, vinnu eða æfingar.

Ef fyrirhugað er að ferðast til Svíþjóðar vegna náms, vinnu eða æfinga í stuttan tíma þarf þess vegna að kaupa sérstaka ferðartyggingu með góðum fyrirvara. Erfitt getur verið að kaupa tryggingu eftir að haldið er á brott frá heimalandinu.

Ferðatryggingar geta m.a. falið í sér réttaraðstoð, ábyrgðartryggingu og líftryggingu og náð til útgjalda vegna skyndilegs lækniskostnaðar vegna bráðs sjúkdóms eða óhapps, útgjalda vegna flutnings heim eftir óhapp eða sjúkdóm eða útgjalda vegna ferðar aðstandanda til þín ef þú verður fyrir lífshættulegum skaða eða sjúkdómi.

Fjárhagsaðstoð er mismunandi eftir tryggingum, sem og greidd upphæð fyrir hluti sem þú tekur með þér í ferðina. Ráðfærðu þig því við mörg tryggingafélög til að finna þá tryggingu sem hentar þér best.

Nánari upplýsingar

Konsumenternas geta aðstoðað þig ef þú þarft að fá nánari upplýsingar um tryggingar í Svíþjóð.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna