Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Se hvilke forsikringer du må ha i Sverige, og hvordan du sammenligner de private forsikringene.

Forskjellige forsikringer

Det er alltid en risiko for at du kan miste tingene dine ved et uhell, eller at du selv eller andre kommer til skade. Derfor kjøper flere en forsikring for å få et fundament av trygghet i hverdagen.

Prisene på forsikringer er forskjellige alt etter hvilke typer forsikringer du har behov for, og hvor mye forsikringen skal dekke. Du bør ta stilling til hvilke risikoer du vil løpe, og holde utgiftene til forsikring opp mot utgiftene du kan risikere å stå med hvis du mister tingene dine eller kommer til skade.

Her får du et raskt overblikk over forsikringer i Sverige.

Alminnelige forsikringer

Bilforsikring

Det er lovpålagt å forsikre kjøretøyet sitt i Sverige.

Innboforsikring

En innboforsikring (hemförsäkring) dekker innboet i hjemmet ditt. I de fleste tilfeller inneholder den også reiseforsikring og ansvarsforsikring.

Eiendomsforsikring

Hvis du eier hjemmet ditt, bør du ha en ekstra forsikring som dekker eventuelle skader på eiendommen.

Anbefalte forsikringer

Sykdoms- og ulykkesforsikring

Ved å tegne en ekstra syke- og ulykkesforsikring kan du få økonomisk kompensasjon hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller blir alvorlig skadet og som følge av dette får varige men.

Barneforsikring

Personer som arbeider, dekkes av en rekke forskjellige samfunnsrelaterte forsikringer, noe som ikke er tilfelle med barn. Du kan derfor velge en forsikring som dekker tilfeller der barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller sykdom.

Studentforsikring

Når du flytter hjemmefra eller velger å studere i utlandet, trenger du en egen forsikring.

Andre forsikringer

Dyreforsikring

Har du husdyr, er det en god idé å tegne en dyreforsikring.

Tannlegeforsikring

Dette er ikke en egentlig forsikring, men ved å betale et fast månedsbeløp får du tilgang til regelmessig tannpleie som omfatter undersøkelser og akutte behandlinger.

Livsforsikring

En livsforsikring kan skape trygghet for familien hvis forsikringstakeren dør.

Privat pensjonsforsikring

En privat pensjonsforsikring er en separat sparing til pensjonen, og den kombineres med en forsikring. Pensjonsforsikringen har tidligere vært fradragsberettiget i selvangivelsen, men det er ikke tilfellet lenger. Beløpene som senere utbetales fra din fradragsberettigede pensjonsforsikring, beskattes som inntekt.

Finn forsikringsselskap

Du kan selv velge hvilket land du vil kjøpe dine private forsikringer i, ettersom forsikringsselskaper kan selge sine produkter i andre land, enten ved å etablere seg i landet eller ved å tilby tjenester på tvers av grenser. Dette gjelder private forsikringer som bilforsikring, husstandsforsikring og livsforsikring.

Du bør tenke gjennom hvilke behov du og familien har for forskjellige forsikringer, og kontakt flere forskjellige forsikringsselskaper.

Konsumenternas försäkringsbyrå kan hjelpe deg hvis det er noe du lurer på.

 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.