Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Uhell og skader kan ramme når som helst, og det er viktig at du beskytter deg selv og eiendelene dine. Du kan velge å kjøpe forskjellige forsikringer for å skape en grunnleggende trygghet når du flytter til Sverige, uansett om det er permanent eller midlertidig.

Det er alltid en risiko for at du kan miste tingene dine ved et uhell, eller at du selv eller andre kommer til skade. Derfor kjøper flere en forsikring for å få et fundament av trygghet i hverdagen.

Prisene på forsikringer er forskjellige alt etter hvilke typer forsikringer du har behov for, og hvor mye forsikringen skal dekke. Du bør ta stilling til hvilke risikoer du vil løpe, og holde utgiftene til forsikring opp mot utgiftene du kan risikere å stå med hvis du mister tingene dine eller kommer til skade.

Hvilke forsikringer finnes i Sverige?

Her får du et overblikk over private forsikringer i Sverige.

Alminnelige forsikringer

 • Bilforsikring: Du må ha bilforsikring hvis du har bil i Sverige. Det er den eneste forsikringen i Sverige som er lovpålagt.
 • Innboforsikring: En innboforsikring (hemförsäkring) dekker innboet i hjemmet ditt. I de fleste tilfeller inneholder den også reiseforsikring og ansvarsforsikring. Du trenger en innboforsikring uansett om du bor i leid hus, leilighet eller enebolig.
 • Eiendomsforsikring: Hvis du eier hjemmet ditt, bør du ha en ekstra forsikring som dekker eventuelle skader på eiendommen.

Anbefalte forsikringer

 • Sykdom- og ulykkesforsikring: Ved å tegne en ekstra syke- og ulykkesforsikring kan du få økonomisk kompensasjon hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller blir alvorlig skadet og som følge av dette får varige men.
 • Barneforsikring: Personer som jobber, dekkes av en rekke forskjellige samfunnsrelaterte forsikringer, noe som ikke er tilfellet med barn. Du kan derfor velge en forsikring som dekker tilfeller der barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller sykdom.
 • Studentforsikring: Når du flytter hjemmefra eller velger å studere i utlandet, trenger du en egen forsikring.
  Som student kan det være relevant for deg å ha en innboforsikring, en reiseforsikring og en ulykkesforsikring. Da beskytter du deg selv og eiendelene dine ved ulykker.

Andre forsikringer

 • Dyreforsikring: Har du husdyr, bør du tegne en dyreforsikring.
 • Tannlegeforsikring: En tannlegeforsikring er ikke en egentlig forsikring, men ved å betale et fast månedsbeløp får du tilgang til regelmessig tannpleie som omfatter undersøkelser og akutte behandlinger.
 • Livsforsikring: En livsforsikring kan skape trygghet for familien hvis forsikringstakeren dør.
 • Privat pensjonsforsikring: En privat pensjonsforsikring er en separat sparing til pensjonen, og den kombineres med en forsikring.

Hvilke forsikringer er de viktigste i Sverige?

Alle har bruk for å være forsikret. Ved å ha en forsikring er du økonomisk beskyttet hvis det skjer en ulykke. Det er livssituasjonen din og det du eier, som avgjør hvilke forsikringer som er nødvendige for deg.

Konsumenternas i Sverige har samlet en oversikt over relevante svenske forsikringer.

Hvilken forsikring er best og billigst i Sverige?

På Konsumenternas nettsted kan du sammenligne svenske forsikringer hos forsikringsselskapene for å finne forsikringen som passer best for deg.

Du finner også relevante sjekklister og guider hos Konsumenternas når du skal kjøpe en forsikring. Ved å bruke guidene deres kan du finne forsikringsselskapet som er best for deg og dine behov.

Finn forsikringsselskap i Sverige

Du finner informasjon om svenske forsikringsselskaper på Konsumenternas.se.

Du kan selv velge hvilket land du vil kjøpe dine private forsikringer i, ettersom forsikringsselskaper kan selge sine produkter i andre land, enten ved å etablere seg i landet eller ved å tilby tjenester på tvers av grenser. Dette gjelder private forsikringer som bilforsikring, husstandsforsikring og livsforsikring.

Hvis du skal reise til utlandet for en kortere eller lengre periode, bør du sikre deg at forsikringen din gjelder.

Når du skal kjøpe en forsikring, bør du tenke gjennom hvilke behov du og familien har for forskjellige forsikringer, og kontakte flere forskjellige forsikringsselskaper.

Unge og forsikringer i Sverige

Når du flytter hjemmefra, er det viktig at du skaffer deg en egen innboforsikring (hemförsäkring), uansett om du flytter inn i en leiebolig, skal leie et rom hos andre, flytter inn i studentbolig eller kjøper en bolig. Når du har flyttet, er du ikke lenger dekket av forsikringen til foreldrene dine.

En forsikring beskytter mer enn bare eiendelene dine og kan omfatte reiseforsikring, rettshjelp, ansvarsforsikring og forsikring ved overfall. En forsikring gir også hjelp hvis du ikke kan bli boende i boligen din etter for eksempel en brann- eller vannskade.

Derfor er det en god anledning til å gjennomgå forsikringene dine ut fra dine egne behov når du flytter hjemmefra.

Forsikring ved midlertidig opphold i Sverige

Vanlige reiseforsikringer gjelder som regel bare for turister og dekker typisk ikke skader i forbindelse med studier, jobb eller praksis.

Hvis du planlegger å dra til Sverige for å studere, jobbe eller ha praksis en kortere periode, bør du derfor sikre deg med en spesifikk reiseforsikring i god tid før avreisen. Når du først har forlatt hjemlandet, kan det være vanskelig å tegne forsikring.

En reiseforsikring kan for eksempel dekke rettshjelp, ansvarsdekning og beskyttelse mot overfall samt utgifter til akutt legehjelp i tilfelle plutselig sykdom eller ulykke, utgifter til hjemtransport etter en ulykke eller sykdom eller utgiftene til en pårørendes reise til deg hvis du har fått en livstruende skade eller sykdom.

Erstatningen som kan utbetales, varierer mellom ulike forsikringer, og det kan også være forskjell på beløpet som kan utbetales for gjenstandene du tar med på turen. Undersøk derfor hos flere forsikringsselskaper og finn den forsikringen som passer best for deg.

Mer informasjon

Konsumenternas kan hjelpe deg hvis du trenger mer informasjon om forsikringer i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.