Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Hvilke forsikringer finnes i Sverige, og hvilke er de viktigste? Hva er det beste svenske forsikringsselskapet? Her kan du lese om hvilke forsikringer som er lovpålagt i Sverige, og få opplysninger om de vanligste forsikringene forsikringsselskapene tilbyr i Sverige.

Det er alltid en risiko for at du kan miste tingene dine ved et uhell, eller at du selv eller andre kommer til skade. Derfor kjøper flere en forsikring for å få et fundament av trygghet i hverdagen.

Prisene på forsikringer er forskjellige alt etter hvilke typer forsikringer du har behov for, og hvor mye forsikringen skal dekke. Du bør ta stilling til hvilke risikoer du vil løpe, og holde utgiftene til forsikring opp mot utgiftene du kan risikere å stå med hvis du mister tingene dine eller kommer til skade.

Hvilke forsikringer finnes i Sverige?

Her får du et overblikk over private forsikringer i Sverige.

Alminnelige forsikringer

  • Bilforsikring: Du må ha bilforsikring hvis du har bil i Sverige. Det er den eneste forsikringen i Sverige som er lovpålagt.
  • Innboforsikring: En innboforsikring (hemförsäkring) dekker innboet i hjemmet ditt. I de fleste tilfeller inneholder den også reiseforsikring og ansvarsforsikring. Du trenger en innboforsikring uansett om du bor i leid hus, leilighet eller enebolig.
  • Eiendomsforsikring: Hvis du eier hjemmet ditt, bør du ha en ekstra forsikring som dekker eventuelle skader på eiendommen.

Anbefalte forsikringer

  • Sykdoms- og ulykkesforsikring: Ved å tegne en ekstra syke- og ulykkesforsikring kan du få økonomisk kompensasjon hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller blir alvorlig skadet og som følge av dette får varige men.
  • Barneforsikring: Personer som jobber, dekkes av en rekke forskjellige samfunnsrelaterte forsikringer, noe som ikke er tilfellet med barn. Du kan derfor velge en forsikring som dekker tilfeller der barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller sykdom.
  • Studentforsikring: Når du flytter hjemmefra eller velger å studere i utlandet, trenger du en egen forsikring. Som student kan det være relevant for deg å ha en innboforsikring, en reiseforsikring og en ulykkesforsikring. Da beskytter du deg selv og eiendelene dine ved ulykker.

Andre forsikringer

  • Dyreforsikring: Har du husdyr, bør du tegne en dyreforsikring.
  • Tannlegeforsikring: En tannlegeforsikring er ikke en egentlig forsikring, men ved å betale et fast månedsbeløp får du tilgang til regelmessig tannpleie som omfatter undersøkelser og akutte behandlinger.
  • Livsforsikring: En livsforsikring kan skape trygghet for familien hvis forsikringstakeren dør.
  • Privat pensjonsforsikring: En privat pensjonsforsikring er en separat sparing til pensjonen, og den kombineres med en forsikring.

Hvilke forsikringer er de viktigste i Sverige?

Alle har bruk for å være forsikret. Ved å ha en forsikring er du økonomisk beskyttet hvis det skjer en ulykke. Det er livssituasjonen din og det du eier, som avgjør hvilke forsikringer som er nødvendige for deg.

Konsumenternas i Sverige har samlet en oversikt over relevante svenske forsikringer.

Hvilken forsikring er best og billigst i Sverige?

På Konsumenternas nettsted kan du sammenligne svenske forsikringer hos forsikringsselskapene for å finne forsikringen som passer best for deg.

Du finner også relevante sjekklister og guider hos Konsumenternas når du skal kjøpe en forsikring. Ved å bruke guidene deres kan du finne forsikringsselskapet som er best for deg og dine behov.

Finn forsikringsselskap i Sverige

Du kan selv velge hvilket land du vil kjøpe dine private forsikringer i, ettersom forsikringsselskaper kan selge sine produkter i andre land, enten ved å etablere seg i landet eller ved å tilby tjenester på tvers av grenser. Dette gjelder private forsikringer som bilforsikring, husstandsforsikring og livsforsikring.

Hvis du skal reise til utlandet for en kortere eller lengre periode, bør du sikre deg at forsikringen din gjelder.

Når du skal kjøpe en forsikring, bør du tenke gjennom hvilke behov du og familien har for forskjellige forsikringer, og kontakte flere forskjellige forsikringsselskaper.

Mer informasjon

Konsumenternas kan hjelpe deg hvis du trenger mer informasjon om forsikringer i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.