Privata försäkringar i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Vilka försäkringar finns det i Sverige och vilka är viktigast? Vilket är det bästa svenska försäkringsbolaget? Här kan du läsa om vilka försäkringar som är obligatoriska i Sverige och få information om de vanligaste försäkringarna som försäkringsbolagen erbjuder i Sverige.

Det finns alltid en risk att du kan förlora dina saker i en olycka eller att du eller någon annan blir skadad. Många köper därför en försäkring för att få en grundläggande trygghet i vardagen.

Priserna på försäkringar skiljer sig åt beroende på vilken typ av försäkring du behöver och hur mycket försäkringen ska täcka. Du bör se över dina risker och jämföra kostnaderna för en försäkring mot kostnader som du riskerar om du förlorar dina saker eller blir skadad.

Vilka försäkringar finns det i Sverige?

Här får du en överblick över privata försäkringar i Sverige.

Allmänna försäkringar

  • Bilförsäkring: Du måste ha en bilförsäkring om du har en bil i Sverige. Det är den enda försäkringen i Sverige som är obligatorisk.
  • Hemförsäkring: En hemförsäkring täcker alla saker i ditt hem. I de flesta fall innefattar den även en reseförsäkring och en ansvarsförsäkring. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.
  • Bostadsrättsförsäkring/villaförsäkring: Om du äger ditt hem bör du komplettera hemförsäkringen med en extra försäkring som täcker eventuella skador på hemmet.

Rekommenderade försäkringar

  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring: Genom att teckna en extra sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk kompensation om du drabbas av svår sjukdom eller allvarlig skada som leder till att du får bestående men.
  • Barnförsäkring: Personer som arbetar täcks av en rad olika samhällsrelaterade försäkringar, vilket barn inte gör. Du kan därför välja en försäkring som skyddar ditt barn ifall det råkar ut för en olycka eller sjukdom.
  • Studentförsäkring: När du flyttar hemifrån eller ska studera utomlands behöver du en egen försäkring. Som student kan det vara aktuellt för dig att ha en hemförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Så skyddar du dig själv och dina ägodelar vid olyckor.

Andra försäkringar

  • Djurförsäkring: Om du har husdjur bör du teckna en djurförsäkring.
  • Tandvårdsförsäkring: En tandvårdsförsäkring är inte en försäkring i vanlig mening, utan går ut på att du genom att betala ett fast månadsbelopp får tillgång till regelbunden tandvård som omfattar undersökningar och akuta behandlingar.
  • Livförsäkring: En livförsäkring kan skapa trygghet för familjen om försäkringstagaren går bort.
  • Privat pensionsförsäkring: En privat pensionsförsäkring är ett separat sparande till din pension, som kombineras med en försäkring.

Vilka försäkringar är viktigast i Sverige?

Alla behöver vara försäkrade. Genom en försäkring har du ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme. Det är din livssituation och vad du äger som avgör vilka försäkringar som är nödvändiga för dig.

Konsumenternas i Sverige har sammanställt en översikt över relevanta svenska försäkringar.

Vilken försäkring är bäst och billigast i Sverige?

På Konsumenternas webbplats kan du jämföra försäkringsbolagens försäkringar för att hitta den försäkring som passar dig bäst.

Du hittar även relevanta checklistor och guider hos Konsumenternas när du ska köpa försäkring. Genom att använda deras guider kan du hitta det försäkringsbolag som passar dig och dina behov bäst.

Hitta försäkringsbolag i Sverige

Du kan själv välja i vilket land du vill köpa dina privata försäkringar eftersom försäkringsbolagen kan sälja sina produkter i andra länder, antingen genom att etablera sig i landet eller genom att erbjuda tjänster över gränserna. Detta gäller privata försäkringar som bilförsäkring, hemförsäkring och livförsäkring.

Om du ska resa utomlands för en kortare eller längre period bör du se till att din försäkring gäller.

När du ska köpa en försäkring bör du tänka igenom vilka behov du och din familj har av olika försäkringar och kontakta flera olika försäkringsbolag.

Mer information

Konsumenternas kan hjälpa dig om du behöver mer information om försäkringar i Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.