Privata försäkringar i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Här kan du läsa om vilka försäkringar du bör ha i Sverige och hur du jämför de privata försäkringarna.

Olika försäkringar

Det finns alltid en risk att du kan förlora dina saker i en olycka eller att du eller någon annan blir skadad. Många köper därför en försäkring för att få en grundläggande trygghet i vardagen.

Priserna på försäkringar skiljer sig åt beroende på vilken typ av försäkring du behöver och hur mycket försäkringen ska täcka. Du bör se över dina risker och jämföra kostnaderna för en försäkring mot kostnader som du riskerar om du förlorar dina saker eller blir skadad.

Här får du en snabb överblick av försäkringar i Sverige.

Allmänna försäkringar

Bilförsäkring

Man måste enligt lag ha en försäkring på sitt fordon i Sverige.

Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker alla saker i ditt hem. I de flesta fall innefattar den även en reseförsäkring och en ansvarsförsäkring.

Egendomsförsäkring

Om du äger ditt hem bör du komplettera hemförsäkringen med en extra försäkring som täcker eventuella skador på hemmet.

Rekommenderade försäkringar

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Genom att teckna en extra sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk kompensation om du drabbas av svår sjukdom eller allvarlig skada som leder till att du får bestående men.

Barnförsäkring

Personer som arbetar täcks av en rad olika samhällsrelaterade försäkringar, vilket barn inte gör. Du kan därför välja en försäkring som skyddar ditt barn ifall det råkar ut för en olycka eller sjukdom.

Studentförsäkring

När du flyttar hemifrån eller ska studera utomlands behöver du en egen försäkring.

Andra försäkringar

Djurförsäkring

Om du har husdjur bör du teckna en djurförsäkring.

Tandvårdsförsäkring

Detta är egentligen inte en försäkring i vanlig mening, utan går ut på att du genom att betala ett fast månadsbelopp får tillgång till regelbunden tandvård som omfattar undersökningar och akuta behandlingar.

Livförsäkring

En livförsäkring kan skapa trygghet för familjen om försäkringstagaren går bort.

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är ett separat sparande till din pension, som kombineras med en försäkring. Pensionsförsäkringen har tidigare varit avdragsgill i självdeklarationen, men är inte det längre. De belopp som senare betalas ut från din avdragsgilla pensionsförsäkring beskattas som inkomst.

Hitta försäkringsbolag

Du kan själv välja i vilket land du vill köpa dina privata försäkringar eftersom försäkringsbolagen kan sälja sina produkter i andra länder, antingen genom att etablera sig i landet eller genom att erbjuda tjänster över gränserna. Detta gäller privata försäkringar som bilförsäkring, hemförsäkring och livförsäkring.

Du bör tänka igenom vilka behov du och din familj har av olika försäkringar och kontakta flera olika försäkringsbolag.

På Konsumenternas.se kan du få hjälp om det är något du undrar över.

 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.