Privata försäkringar i Sverige

Private forsikringer i Sverige
Olyckor och skador kan inträffa när som helst, och det är viktigt att du skyddar dig och dina ägodelar. Du kan välja att teckna olika försäkringar som ger dig en grundläggande trygghet när du flyttar till Sverige, oavsett om det är permanent eller tillfälligt.

Det finns alltid en risk att du kan förlora dina saker i en olycka eller att du eller någon annan blir skadad. Många köper därför en försäkring för att få en grundläggande trygghet i vardagen.

Priserna på försäkringar skiljer sig åt beroende på vilken typ av försäkring du behöver och hur mycket försäkringen ska täcka. Du bör se över dina risker och jämföra kostnaderna för en försäkring mot kostnader som du riskerar om du förlorar dina saker eller blir skadad.

Vilka försäkringar finns det i Sverige?

Här får du en överblick över privata försäkringar i Sverige.

Allmänna försäkringar

  • Bilförsäkring: Du måste ha en bilförsäkring om du har en bil i Sverige. Det är den enda försäkringen i Sverige som är obligatorisk.
  • Hemförsäkring: En hemförsäkring täcker alla saker i ditt hem. I de flesta fall innefattar den även en reseförsäkring och en ansvarsförsäkring. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.
  • Bostadsrättsförsäkring/villaförsäkring: Om du äger ditt hem bör du komplettera hemförsäkringen med en extra försäkring som täcker eventuella skador på hemmet.

Rekommenderade försäkringar

  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring: Genom att teckna en extra sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk kompensation om du drabbas av svår sjukdom eller allvarlig skada som leder till att du får bestående men.
  • Barnförsäkring: Personer som arbetar täcks av en rad olika samhällsrelaterade försäkringar, vilket barn inte gör. Du kan därför välja en försäkring som skyddar ditt barn ifall det råkar ut för en olycka eller sjukdom.
  • Studentförsäkring: När du flyttar hemifrån eller ska studera utomlands behöver du en egen försäkring. Som student kan det vara aktuellt för dig att ha en hemförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Så skyddar du dig själv och dina ägodelar vid olyckor.

Andra försäkringar

  • Djurförsäkring: Om du har husdjur bör du teckna en djurförsäkring.
  • Tandvårdsförsäkring: En tandvårdsförsäkring är inte en försäkring i vanlig mening, utan går ut på att du genom att betala ett fast månadsbelopp får tillgång till regelbunden tandvård som omfattar undersökningar och akuta behandlingar.
  • Livförsäkring: En livförsäkring kan skapa trygghet för familjen om försäkringstagaren går bort.
  • Privat pensionsförsäkring: En privat pensionsförsäkring är ett separat sparande till din pension, som kombineras med en försäkring.

Vilka försäkringar är viktigast i Sverige?

Alla behöver vara försäkrade. Genom en försäkring har du ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme. Det är din livssituation och vad du äger som avgör vilka försäkringar som är nödvändiga för dig.

Konsumenternas i Sverige har sammanställt en översikt över relevanta svenska försäkringar.

Vilken försäkring är bäst och billigast i Sverige?

På Konsumenternas webbplats kan du jämföra försäkringsbolagens försäkringar för att hitta den försäkring som passar dig bäst.

Du hittar även relevanta checklistor och guider hos Konsumenternas när du ska köpa försäkring. Genom att använda deras guider kan du hitta det försäkringsbolag som passar dig och dina behov bäst.

Hitta försäkringsbolag i Sverige

Information om svenska försäkringsbolag hittar du på Konsumenternas.se.

Du kan själv välja i vilket land du vill köpa dina privata försäkringar eftersom försäkringsbolagen kan sälja sina produkter i andra länder, antingen genom att etablera sig i landet eller genom att erbjuda tjänster över gränserna. Detta gäller privata försäkringar som bilförsäkring, hemförsäkring och livförsäkring.

Om du ska resa utomlands för en kortare eller längre period bör du se till att din försäkring gäller.

När du ska köpa en försäkring bör du tänka igenom vilka behov du och din familj har av olika försäkringar och kontakta flera olika försäkringsbolag.

Unga och försäkringar i Sverige

När du flyttar hemifrån är det viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring, oavsett om du flyttar till en hyresrätt, hyr ett rum av någon, flyttar in i ett studentboende eller köper en bostad. Dina föräldrars försäkring täcker dig inte längre när du har flyttat.

En försäkring skyddar mer än bara dina ägodelar och kan omfatta reseförsäkring, rättshjälp, ansvarsförsäkring och överfallsförsäkring. En försäkring ger också hjälp om du inte kan bo kvar i din bostad efter till exempel en brand eller vattenskada.

Det är därför ett bra tillfälle att se över dina försäkringar utifrån dina behov när du flyttar hemifrån.

Försäkring vid tillfällig vistelse i Sverige

Vanliga reseförsäkringar gäller oftast bara för turister och täcker normalt inte skador i samband med studier, arbete eller praktik.

Om du planerar att resa till Sverige för att studera, arbeta eller praktisera under en kortare period bör du därför se till att du har en specifik reseförsäkring i god tid före avresan. När du väl har lämnat ditt hemland kan det vara svårt att teckna en försäkring.

Reseförsäkringen kan till exempel täcka rättshjälp, ansvarsförsäkring och skydd mot överfall samt akuta sjukvårdskostnader vid plötslig sjukdom eller olycka, hemtransportkostnader efter en olycka eller sjukdom eller täcka kostnaden för en anhörigs resa till dig om du drabbas av en livshotande skada eller sjukdom.

Ersättningen som kan betalas ut varierar mellan olika försäkringar, och det kan också vara skillnader i det belopp som kan betalas ut för de saker du tar med dig på resan. Så kolla med flera olika försäkringsbolag och hitta den försäkring som passar dig bäst.

Mer information

Konsumenternas kan hjälpa dig om du behöver mer information om försäkringar i Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.