Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige
Læs om de svenske regler for rehabilitering. Hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom, kan Försäkringskassan i Sverige afklare dine behov for rehabilitering og hjælpe dig med de indsatser som du behøver for at kunne komme tilbage i arbejde. Din svenske arbejsgiver kan også hjælpe dig med hjælpemidler og muligheder for at tilpasse din arbejdsplads til dig.

Rehabilitering dækker over forskellige indsatser der kan være nødvendige for dig hvis du har været syg eller skadet så du kan genvinde din fysiske og mentale evne så meget som muligt.

Rehabiliteringsordninger i Sverige

Kan du ikke arbejde på grund af sygdom, er du omfattet af reglerne for rehabilitering. Rehabilitering består af forskellige indsatser og formålet med indsatserne er at du skal kunne arbejde igen. Rehabiliteringsindsatserne skal planlægges sammen med dig, der er syg, og udgå fra dine forudsætninger og dine behov.

Försäkringskassan skal sikre at dit behov for rehabilitering afklares og at de indsatser som behøves for at du skal kunne gå tilbage til i arbejde gennemføres.

Har du en arbejdsgiver i Sverige, er det din arbejdsgiver der er ansvarlig for rehabiliteringsindsatser på arbejdspladsen. Det kan for eksempel dreje sig om tilpasning af dine arbejdsopgaver, arbejdstider og dit arbejdsmiljø eller om tekniske hjælpemiddel. Det kan også dreje sig om omplacering til et andet arbejde. Nogle gange kan det være nødvendigt at gennemføre arbejdsrelateret rehabilitering (arbetslivsinriktad rehabilitering), det vil sige arbejdstræning eller uddannelse så du kan komme tilbage i arbejde.

Hvis du ikke har en arbejdsgiver og du har behov for rehabiliteringsindsatser for at kunne komme tilbage i arbejde, skal du kontakte Arbetsförmedlingen som er den myndighed der har ansvar for dette i Sverige.

Betingelser for at få rehabilitering i Sverige

Du kan have ret til rehabilitering hvis du bor og arbejder i Sverige og har begrænsninger i erhvervsevnen og opfylder betingelserne i lovgivningen.

Du skal kontakte Försäkringskassan for at finde ud af om du opfylder betingelserne for at få rehabilitering i Sverige.

Hvis du er nytilflyttet til Sverige og er under rehabilitering i det land du er flyttet fra, skal du kontakte socialsikringsmyndigheden i fraflytningslandet samt Försäkringskassan i Sverige for information om dit rehabiliteringsforløb.

Du skal kontakte Försäkringskassan i Sverige hvis du planlægger at flytte eller rejse til et andet nordisk land fra Sverige.

Rehabiliteringsydelser i arbejds- og bopælslandet

Rehabiliteringsydelser kan deles op i kontante ydelser og naturalydelser. Normalt vil du modtage disse ydelser fra det land, hvor du arbejder og bor. Betingelserne for at modtage ydelser er forskellige de nordiske lande imellem.

Som regel er det lovgivningen i det land, hvor du arbejder, der afgør om du har ret til kontante ydelser.

Som ansat har du normalt ret til naturalydelser, såsom uddannelse og arbejdstræning, fra det land hvor du bor.

Er du grænsearbejder, kan du også have ret til at modtage naturalydelser fra det land, hvor du er ansat. Ydelserne fastsættes af det pågældende lands lovgivning.

Bor du i Sverige, men arbejder i et andet nordisk land, skal du kontakte Försäkringskassans modstykke i det land hvor du arbejder. Hvis du har brug for arbejdsrelateret rehabilitering, skal du kontakte Försäkringskassan i Sverige. Derefter vil du få en sagsbehandler på Försäkringskassan som tager kontakt til dig.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside for mere information.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.