Guide: arbejde i Sverige

En bog med tjekliste
Photographer
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Denne guide giver dig en samlet oversigt over arbejdstilladelse, jobsøgning, autorisation, løn, skat og arbejdsvilkår når du planlægger at arbejde i Sverige.

Overvejer du at søge job i Sverige, bør du sætte dig ind i hvad der gælder vedrørende jobsøgning, autorisation, skat, social sikring og arbejdsvilkår.

Brug guiden som en tjekliste over de vigtigste ting du skal huske på når du skal arbejde i Sverige.

Arbejdstilladelse i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og arbejde i Sverige uden at søge arbejds- og opholdstilladelse.

Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller i Schweiz, behøver du ikke at søge om tilladelse til at arbejde i Sverige. Du kan begynde at søge job med det samme. Du har også ret til at starte og drive din egen virksomhed.

Hvis du er statsborger i Schweiz og ønsker at arbejde i mere end tre måneder, skal du søge om svensk opholdstilladelse.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS-land eller Schweiz, skal du have tilladelse til at arbejde i Sverige. Der er forskellige former for arbejdstilladelse alt efter, hvor du kommer fra, hvor længe du har tænkt dig at blive i Sverige, og hvad du har tænkt dig at arbejde med. Du skal kontakte Migrationsverket i Sverige for at finde ud af hvad der gælder for dig.

Søg arbejde i Sverige

Du kan finde information om at søge arbejde i Sverige på Info Nordens websider. Du kan også læse om arbejdssøgning i Sverige på Sweden.se og på den svenske arbejdsformidlings webside.

Søg arbejde i Sverige med dagpenge fra dit hjemland

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge i et andet EU- eller EØS-land, er det muligt at du kan modtage dagpengene i op til tre måneder mens du søger arbejde i Sverige. Du kan læse om dette på Info Nordens websider.

Autorisation i Sverige

Visse erhvervstitler er beskyttede i Sverige. Det betyder at du skal have en svensk legitimation eller autorisation for at kunne udføre denne slags arbejde i Sverige.

På Info Nordens webside finder du information om hvilke uddannelser som kræver autorisation for at arbejde i Sverige og hvilken myndighed du skal kontakte for at få svensk autorisation.

Løn, ansættelsesvilkår og fagforeninger i Sverige

De nordiske lande ligner hinanden, men der er forskelle i ansættelsesforholdene i de nordiske lande.

Når du begynder at arbejde i Sverige, bør du derfor undersøge hvad der gælder vedrørende løn, ansættelsesvilkår og rettigheder og pligter som ansat i Sverige. Sådan sikrer du dig ordentlige arbejdsforhold på det svenske arbejdsmarked.

Du kan få information om lønstatistik og hvad du skal have i løn ifølge din overenskomst hos fagforeningen som dækker dit erhvervsområde.

Den svenske arbejdsformidling, Arbetsförmedlingen, har information om rettigheder og pligter som ansat i Sverige.

Skat i Sverige

Når du skal arbejde i Sverige, skal du enten have et svensk personnummer eller samordningsnummer for at kunne betale skat i Sverige; og for at kunne modtage sygedagpenge (sjukpenning) hvis du ikke kan komme på arbejde.

Du skal også have et skattekort (A-skattsedel) for at din arbejdsgiver kan trække skat fra din løn og betale sociale afgifter (arbejdsgiverafgifter).

Du skal kontakte Skatteverket i Sverige for at få personnummer/samordningsnummer og skattekort.

Social sikring i Sverige

Hvis du flytter til Sverige for at arbejde, vil du som hovedregel været omfattet af svensk social sikring.

Du kan være omfattet af den sociale sikring i et andet land hvis du for eksempel er udstationeret eller hvis du arbejder i andre lande end Sverige.

At være “socialt sikret” i et land, betyder at det er reglerne i det land der gælder for dig på områder som arbejdsløshedsforsikring, pension, sygedagpenge, familieydelser, barselsdagpenge, sundhedsydelser og boligstøtte. Du kan læse mere om social sikring på Info Nordens websider.

Arbejde eller bo i andre nordiske lande

Hvis du pendler til arbejde i et nordisk land fra dit hjem i et andet nordisk land, skal du undersøge hvad der gælder vedrørende dine skatteforhold og din sociale sikring.

Hvis du arbejder i to lande, skal du være opmærksom på at dine arbejdsgivere i begge de lande hvor du arbejder, som hovedregel skal betale sociale afgifter til det land hvor du er socialt sikret.

Hvis du er statsborger i et land uden for Norden, EU eller EØS og bor i et andet nordisk land, som du ønsker at blive boende i mens du arbejder i Sverige, skal du søge om arbejdstilladelse i Sverige. Du skal også sikre dig at du kan pendle til arbejde i Sverige uden at det får konsekvenser for din gældende opholdstilladelse i det andet nordiske land.

Sæsonjob i Sverige

Der er mange gode grunde til at overveje sæsonarbejde i Sverige. Du får en chance for at få nye færdigheder, prøve et nyt job, møde nye mennesker og lære et nyt land at kende.

Du kan læse om svenske jobmuligheder, kontraktforhold, feriepenge, arbejdsmiljøregler og hvad der gælder hvis du bliver syg mens du har et sommerjob eller en anden tidsbegrænset ansættelse i Sverige på Info Nordens websider.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.