Elektronisk legitimation i Sverige

Kvinde kigger på mobiltelefon
Photographer
Paul Hanaoka / Unsplash
Du kan udføre digitale handlinger sikkert i Sverige med elektronisk legitimation der også kaldes for e-legitimation eller BankID. Her kan du se hvad e-legitimation er, hvordan det fungerer, hvem der kan få det, og hvad det kan bruges til.

BankID er den absolut mest almindeligt anvendte e-legitimation i Sverige. De fleste private virksomheder og offentlige instanser, der tilbyder digitale tjenester der kræver login og identifikation, anvender BankID. Men BankID er ikke den eneste e-legitimation i Sverige.

Hvad er svensk e-legitimation?

Svensk e-legitimation er en elektronisk måde at identificere dig selv på, når du udfører digitale tjenester. Det er en sikker og praktisk måde at bekræfte din identitet, som erstatter det fysiske ID-kort. Det giver dig mulighed for at betjene offentlige tjenester, logge ind på bankkonti, foretage elektroniske underskrifter og meget mere, alt sammen online.

Hvordan virker svensk e-legitimation?

Svensk e-legitimation fungerer ved at kombinere dit personnummer med en kode eller en nøgle. Denne kombination skaber en unik digital signatur, der bekræfter din identitet og giver dig adgang til forskellige online tjenester.

Hvad kan du bruge svensk e-legitimation til?

Svensk e-legitimation åbner døre til forskellige digitale tjenester:

 • Offentlige tjenester: Du kan logge ind på myndighedernes websider og udføre opgaver som adresseændring, skatteindberetning og sundhedsrelaterede tjenester.
 • Banktjenester: Du kan logge ind på din bankkonto, foretage overførsler, tjekke saldo og meget mere.
 • Elektronisk underskrift: Du kan underskrive digitale dokumenter og kontrakter online.
 • Handel og tjenester: Du kan handle online og logge ind på forskellige tjenester sikkert.

Hvilke e-legitimationer findes i Sverige?

Der findes tre etablerede e-legitimationer, som du som privatperson kan skaffe i Sverige:

 • BankID (udstedt af banker): Du skal have et svensk personnummer og være kunde i en af de banker, der udsteder BankID. Bankerne har forskellige alderskrav, men hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra din værge.
 • Freja+ (udstedt af Freja eID Group AB): Du skal have et svensk personnummer eller et bekræftet samordningsnummer, en gyldig ID-dokumentation og ikke have boet i udlandet i mere end tre år. Hvis du har et samordningsnummer, skal du enten være registreret i den svenske folkeregisterdatabase eller være afregistreret for mindre end tre år siden.
 • AB Svenska Pass (udstedt af Skatteverket): Du skal være registreret i det svenske folkeregister, være fyldt 13 år og kunne legitimere dig selv. Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra din værge.

Hvordan får du svensk e-legitimation?

Følg disse trin for at få din e-legitimation i Sverige.

 1. Vælg en udbyder: Vælg en af de godkendte udbydere af svensk e-legitimation, for eksempel din bank eller en anden tjenesteudbyder.
 2. Besøg udbyderens webside: Gå til udbyderens webside og følg vejledningen til at ansøge om e-legitimation.
 3. Identifikation: Du skal identificere dig selv ved hjælp af dit personnummer.
 4. Validering: Udbyderen vil validere dine oplysninger og udstede din e-legitimation.
 5. Aktivering: Følg instruktionerne for at aktivere din e-legitimation.

Hvem kan få svensk e-legitimation?

For at få svensk e-legitimation skal du opfylde visse kriterier:

 1. Bopæl i Sverige: Du skal være folkeregistreret på en adresse i Sverige.
 2. Personnummer: Du skal have et personnummer fra det svenske folkeregister. Du kan dog få Freja+ hvis du har et bekræftet samordningsnummer.

Kan du få svensk e-legitimation med samordningsnummer?

Det er den, der udsteder e-legitimationen, der afgør, om du kan skaffe en e-legitimation hos dem. Du skal derfor kontakte udbyderen for den e-legitimation, du overvejer at skaffe.

Det er tilladt at udstede en e-legitimation til en person med et samordningsnummer ifølge den svenske myndighed DIGG, der undersøger og godkender svenske e-legitimationer. Men det firma, der udsteder e-legitimationen, skal først kunne demonstrere over for DIGG at de kan identificere dig på en sikker måde når du ansøger.

Kan du få svensk e-legitimation hvis du bor i udlandet?

Det er den instans, der udsteder e-legitimationen, der beslutter, om du kan skaffe en e-legitimation hos dem – for eksempel, om du skal have et svensk personnummer, samordningsnummer eller være registreret i det svenske folkeregister.

Har du ret til svensk e-legitimation?

I Sverige er der ingen lovbestemmelser, der regulerer hvem der skal have e-legitimation. Det betyder at du ikke kan kræve at for eksempel få et BankID. I praksis beslutter bankerne selv, hvem de vil give et BankID til.

Yderligere information og kontakt

For mere detaljeret information om svensk e-legitimation og hvordan du ansøger, kan du besøge de respektive udbyderes websider eller læse mere på elegitimation.se.

Kontakt myndighed eller bank
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.