Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjob i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Social sikring i Sverige når du arbejder i udlandet

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Sverige fra udlandet

Mand læser bog i tog

Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytte fra Sverige til udlandet

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.