Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige
Les om de svenske reglene for rehabilitering. Hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom, kan Försäkringskassan i Sverige avklare dine behov for rehabilitering og hjelpe deg med tiltakene du trenger for å kunne komme tilbake i jobb. Din svenske arbeidsgiver kan også hjelpe deg med hjelpemidler og muligheter for å tilpasse arbeidsplassen din til deg.

Rehabilitering dekker forskjellige tiltak som kan være nødvendige for deg hvis du har vært syk eller skadet, så du kan gjenvinne dine fysiske og mentale evner så godt som mulig.

Rehabiliteringsordninger i Sverige

Hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom, er du omfattet av reglene for rehabilitering. Rehabilitering består av forskjellige tiltak, og formålet med tiltakene er at du skal kunne jobbe igjen. Rehabiliteringstiltakene skal planlegges sammen med deg som er syk, og ta utgangspunkt i dine forutsetninger og dine behov.

Försäkringskassan skal sikre at ditt behov for rehabilitering avklares, og at tiltakene som må til for at du skal kunne gå tilbake i arbeid, gjennomføres.

Har du en arbeidsgiver i Sverige, er det arbeidsgiveren som er ansvarlig for rehabiliteringstiltak på arbeidsplassen. Det kan for eksempel dreie seg om tilpasning av arbeidsoppgaver, arbeidstider og arbeidsmiljø eller om tekniske hjelpemidler. Det kan også dreie seg om omplassering til et annet arbeid. Noen ganger kan det være nødvendig å gjennomføre arbeidsrelatert rehabilitering (arbetslivsinriktad rehabilitering), det vil si arbeidstrening eller utdanning så du kan komme tilbake i arbeid.

Hvis du ikke har en arbeidsgiver og du har behov for rehabiliteringstiltak for å kunne komme tilbake i arbeid, må du kontakte Arbetsförmedlingen, som er myndigheten som har ansvar for dette i Sverige.

Betingelser for å få rehabilitering i Sverige

Du kan ha rett til rehabilitering hvis du bor og arbeider i Sverige, har nedsatt arbeidsevne og oppfyller betingelsene i lovgivningen.

Du må kontakte Försäkringskassan for å finne ut om du oppfyller betingelsene for å få rehabilitering i Sverige.

Hvis du er nytilflyttet til Sverige og er under rehabilitering i landet du har flyttet fra, må du kontakte trygdemyndigheten i fraflytningslandet samt Försäkringskassan i Sverige for å få informasjon om ditt rehabiliteringsforløp.

Du må kontakte Försäkringskassan i Sverige hvis du planlegger å flytte eller reise fra Sverige til et annet nordisk land.

Rehabiliteringsytelser i arbeids- og bostedslandet

Rehabiliteringsytelser kan deles inn i kontantytelser og naturalytelser. Normalt vil du motta disse ytelsene fra landet der du arbeider og bor. Betingelsene for å motta ytelser er forskjellige de nordiske landene imellom.

Som regel er det lovgivningen i landet der du arbeider, som avgjør om du har rett til kontantytelser.

Som ansatt har du normalt rett til naturalytelser, som utdanning og arbeidstrening, fra landet der du bor.

Er du grensearbeider, kan du også ha rett til å motta naturalytelser fra landet der du er ansatt. Ytelsene fastsettes av det aktuelle landets lovgivning.

Bor du i Sverige, men arbeider i et annet nordisk land, må du kontakte Försäkringskassans motstykke i landet der du arbeider. Hvis du trenger arbeidsrelatert rehabilitering, må du kontakte Försäkringskassan i Sverige. Deretter vil du få en saksbehandler hos Försäkringskassan som tar kontakt med deg.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside for å få mer informasjon.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.