Rejse med hund eller kat til Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen
Her kan du læse om at rejse og flytte til Finland med kæledyr og husdyr. Siden handler især om reglerne for indførsel af hunde, katte og fritter.

Reglerne for at rejse med kæledyr og husdyr er de samme, uanset om der er tale om flytning, gennemrejse eller ferieophold. Reglerne afhænger af, om dyret transporteres sammen med en rejsende eller alene, og om der er tale om kommerciel import.

Hund, kat eller fritte i selskab med en rejsende

Reglerne for at rejse med kæledyr er forskellige afhængigt af, om dyret ankommer til Finland fra et EU-land, Norge eller Island.

Rejser fra fra EU-lande og Norge

Disse regler gælder for indførsel af hunde, katte og fritter fra EU-lande samt Schweiz og Norge til Finland. Kravene gælder kun for kæledyr, som transporteres sammen med den rejsende, og som ikke skal sælges eller overlades til en ny ejer.

1. ID-mærkning

Kæledyret skal identitetsmærkes med en individuel mikrochip. En tatoveret identitetsmærkning godkendes kun på visse vilkår. Du kan læse mere om dette på Livsmedelsverkets netsted. Dyret skal være identitetsmærket inden der gives en rabiesvaccination.

2. Rabiesvaccination

Dyret skal være vaccineret mod rabies. Du finder yderligere information om vaccinationsreglerne på Livsmedelsverkets netsted.

3. Behandling mod rævens dværgbændelorm

Der er ikke krav om behandling mod rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis), når hunden kommer direkte til Finland fra Norge. Hunde, som indføres fra et af de andre nordiske lande, skal behandles mod rævens dværgbændelorm. Det er ikke nødvendigt at behandle katte og fritter. Du finder yderligere information på Livsmedelsverkets netsted.

4. Dyrepas

Dyret skal have et selskabsdyrspas. Der findes to slags pas for selskabsdyr: EU's selskabsdyrspas og et selskabsdyrspas fra et tredjeland (Norge).

Du finder yderligere information om dyrepas på Livsmedelsverkets netsted.

Rejser fra Island

Der gælder særlige regler for indførsel af kæledyr fra Island sammen med ejeren. Du finder reglerne på Livsmedelsverkets side.

Hund, kat eller fritte uden medrejsende

Hvis man sender et dyr til Finland uden ledsager, skal en autoriseret dyrlæge i afrejselandet foretage en klinisk undersøgelse af dyret for at sikre, at dyret er raskt og kan rejse alene. Desuden gælder de samme regler for indførsel af dyr, som nævnes i afsnittet "Hund, kat eller fritte i selskab med en rejsende".

Hvis det samlede antal af hunde, katte eller fritter er seks eller højere, eller dyrene skal sælges eller overlades til en ny ejer efter indførslen, skal vilkårene for kommerciel import opfyldes.

Du finder yderligere information på Livsmedelsverkets netsted.

Racerelaterede importrestriktioner

Der er i Finland ingen importrestriktioner for forskellige hunde- og katteracer. Finlands forordning om fremmede arter forbyder dog indførsel af krydsninger af tamme hunde og ulve, sjakaler, prærieulve eller dingoer samt krydsninger af tamme katte og andre kattedyr til Finland. Du kan læse mere om forordningen om fremmede arter på denne portal.

Andre kæledyr og husdyr

Du finder retningslinjer for import af andre kæledyr, såsom kaniner og gnavere, akvariedyr, krybdyr, selskabsfugle samt minigrise, på Livsmedelsverkets netsted. Her finder du også retningslinjerne for import af heste og andre husdyr.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.