Reise med hund eller katt til Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen
På denne siden kan du lese om å reise og å flytte med kjæledyr og husdyr til Finland.
Siden tar spesielt for seg regler for innførsel av hund, katt og ilder.

Reglene for å reise med kjæledyr og husdyr er de samme uavhengig av om det dreier seg om flytting, transittreise eller feriereise. Reglene avhenger av om dyret reiser sammen med en ledsager eller alene, og om det dreier seg om kommersiell innførsel.

Hund, katt eller ilder med ledsager

Reglene for å reise med kjæledyr varierer avhengig av om dyret kommer til Finland fra et EU-land, Norge eller Island.

Reise fra EU-land og Norge

Disse reglene gjelder innførsel av hunder, katter og ildere fra EU-land samt Sveits og Norge til Finland. Kravene gjelder bare for kjæledyr som transporteres i følge med den reisende, og som ikke skal selges eller overlates til en ny eier.

1. ID-merking

Kjæledyr skal være identitetsmerket med individuell mikrochip. Tatoveringsmerking godkjennes bare på visse vilkår. Du kan lese mer om disse på Livsmedelsverkets nettside. Dyret må være identitetsmerket før det blir vaksinert mot rabies.

2. Rabiesvaksine

Dyret skal være vaksinert mot rabies. Ytterligere informasjon om regler for vaksine finner du på nettsiden til Livsmedelsverket.

3. Behandling mot ekinokokkose

Det kreves ikke medisinering mot ekinokokkose hvis en hund kommer direkte til Finland fra Norge. Hunder som innføres fra andre nordiske land, må gis medisin mot bendelorm som forårsaker ekinokokkose. Katter og ildere trenger ikke medisineres. Ytterligere informasjon på nettsidene til Livsmedelsverket.

4. Kjæledyrpass

Dyret skal ha med seg et kjæledyrpass. Det finnes to typer kjæledyrpass: EUs kjæledyrpass og tredjelands kjæledyrpass (Norge).

Ytterligere informasjon om kjæledyrpass på nettsidene til Livsmedelsverket.

Reise fra Island

For kjæledyr som reiser fra Island sammen med eieren, gjelder det egne regler, som du finner på Livsmedelsverkets nettsider.

Hund, katt eller ilder uten ledsager

Hvis et dyr sendes til Finland uten ledsager, må en dyrlege godkjent av relevant myndighet i avreiselandet utføre en klinisk undersøkelse av dyret, der man forsikrer seg om at det er friskt og kan reise alene. Dessuten gjelder samme regler for innførsel av dyret som er listet opp under forrige hovedoverskrift (Hund, katt eller ilder med ledsager).

Hvis det totale antallet hunder, katter eller ildere er seks eller mer eller hensikten er å selge dem eller overlate dem til ny eier etter at de er innført, må vilkårene for kommersiell import overholdes.

Ytterligere informasjon på nettsidene til Livsmedelsverket.

Importrestriksjoner for enkeltraser

Finland har ingen restriksjoner på innførsel knyttet til katte- og hunderaser. Finlands forordning om fremmede arter forbyr imidlertid innførsel til landet av krysninger av tamhund og ulv, sjakal, coyote eller dingo samt krysninger av tamkatt og villkattarter. Ytterligere informasjon om fremmede arter finner du i fremmedartportalen.

Andre kjæledyr og husdyr

Veiledning om innførsel av andre kjæledyr, som kaniner og gnagere, akvariefisk, krypdyr, burfugl og minigriser finner du på nettsidene til Livsmedelsverket. Her finner du også veiledning om innførsel av hester og andre husdyr.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.