Resa med hund eller katt till Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen
Här kan du läsa om hur du reser och flyttar med sällskaps- och husdjur till Finland. Särskilt beskrivs reglerna för import av hund, katt och tamiller.

Reglerna för resor med sällskaps- och husdjur är desamma oavsett om det rör sig om flytt, transitering eller semester. Reglerna beror på om sällskapsdjuret reser tillsammans med medföljande resenär eller ensam och om det är fråga om kommersiell import.

Hund, katt eller tamiller med passagerare

Reglerna för att resa med sällskapsdjur är olika beroende på om djuret anländer till Finland från EU-länder, Norge eller Island.

Resor från EU-länder och Norge

Dessa regler gäller import av hundar, katter och tamillrar från EU-länder samt Schweiz och Norge till Finland. Kraven gäller endast sällskapsdjur som transporteras tillsammans med medföljande resenär och som man inte har för avsikt att sälja eller överlåta till någon annan.

1. Identitetsmärkning

Sällskapsdjuret ska ha en identitetsmärkning i form av ett individuellt mikrochip. Märkning i form av en tatuering godkänns endast på vissa villkor, som du kan läsa mer om på Livsmedelsverkets webbplats. Djuret måste vara identitetsmärkt innan rabiesvaccinering utförs.

2. Rabiesvaccinering

Djuret måste vara vaccinerat mot rabies. Mer information om vaccinationsreglerna hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

3. Behandling mot ekinokockos

Medicinering mot ekinokockos krävs inte för en hund som kommer direkt till Finland från Norge. Till hundar som förs in från de övriga nordiska länderna måste man ge läkemedel mot bandmask som orsakar ekinokockos. Katter och tamillrar behöver inte medicineras. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

4. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste ha ett pass för sällskapsdjur. Det finns två slags pass för sällskapsdjur: EU:s pass för sällskapsdjur och pass för sällskapsdjur från tredjeland (Norge).

Mer information om pass för sällskapsdjur hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Resor från Island

För sällskapsdjur som reser tillsammans med medföljande resenär från Island gäller särskilda regler som du hittar på Livsmedelsverkets webbplats.

Hund, katt eller tamiller utan medföljande resenär

Om ett djur skickas till Finland utan medföljande resenär ska en veterinär som är godkänd av behörig myndighet i avreselandet utföra en klinisk undersökning av djuret för att säkerställa att det är friskt och klarar av resan utan medföljare. Dessutom gäller samma villkor för import av djur som anges under rubriken ”Hund, katt eller tamiller utan medföljande resenär”.

Om det sammanlagda antalet hundar, katter eller tamillrar är sex eller fler, eller om de efter importen ska säljas eller överlåtas till en ny ägare, måste villkoren för kommersiell import uppfyllas.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Rasrelaterade importrestriktioner

Finland har inga importrestriktioner för olika hund- och kattraser. Finlands förordning om främmande arter förbjuder dock import av korsning mellan tamhund och varg, schakal, prärievarg eller dingo samt korsning mellan tamkatt och andra vilda kattdjur. Mer information om främmande arter hittar du på portalen om främmande arter.

Andra sällskaps- och husdjur

Anvisningar för import av andra sällskapsdjur, såsom kaniner och gnagare, prydnadsfiskar, reptiler, sällskapsfåglar och minigrisar, hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. På webbplatsen hittar du också anvisningar om import av hästar och andra husdjur.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.