Skat i Norge

Skatt i Norge
Her kan du læse mere om skattereglerne i Norge.

Grundreglen er, at du skal betale skat i det land, hvor du arbejder og tjener penge. Du skal dog ikke betale skat af den samme indtægt i to lande. Dette reguleres af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Norge og de fleste EØS-lande.

Hvis du arbejder i Norge, skal du som hovedregel betale skat af din løn i Norge. Hvis du er folkeregistreret og bosat i landet, kan din arbejdsgiver hente dit skattekort digitalt fra Skatteetaten. Hvis du hverken er folkeregistreret i Norge eller har et norsk personnummer, skal du kontakte dit lokale skattekontor for at søge om et skattekort. 

Der er forskellige former for skat for private borgere, som bor og arbejder i Norge. På Skatteetatens netsted finder du information om skattesystemet i Norge, selvangivelse (skattemelding), information om fradrag, som du kan have ret til, afgifter samt anden relevant information. 

Hvis du har spørgsmål om beskatning, når du flytter fra et andet nordisk land til Norge og begynder at arbejde eller studere i landet, kan du kontakte Skatteetaten for yderligere information.

Du kan også gå ind på på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax. Portalen henvender sig til personer, som bor i ét nordisk land og har indtægter eller aktiviteter i et andet land. Her finder du generel information om skat, og du kan stille spørgsmål om beskatning direkte til de relevante skattemyndigheder.

Hvis du flytter fra Norge, er det dit arbejdsforhold og din bopæl, som afgør, hvor du skal betale skat og af hvad. Dette skal du afklare med skattemyndighederne i det land/de lande, der er tale om. ​

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.