Skatt i Norge

Skatt i Norge
Här kan du läsa om skatteregler i Norge.

Grundregeln för skatt är att du betalar skatt i det land där du jobbar och tjänar pengar. Men du ska inte betala skatt i två länder för samma inkomst. Detta regleras av dubbelbeskattningsavtalen som finns mellan Norge och de flesta EES-länder.

Om du jobbar i Norge ska du i regel betala skatt på din lön i Norge. Om du är folkbokförd i Norge kan arbetsgivaren hämta ditt skattekort elektroniskt från den norska skattemyndigheten Skatteetaten. Om du inte är folkbokförd i Norge eller har ett norskt personnummer ska du kontakta ditt närmaste skattekontor för att ansöka om skattekort. 

Det finns olika sorters skatt för dig som är privatperson och bor och jobbar i Norge. På Skatteetatens webbplats hittar du information om skattesystemet i Norge, deklaration (skattemelding), avdrag, avgifter och annat relevant. 

Om du har frågor om beskattning när du flyttar från ett annat nordiskt land till Norge för att jobba eller studera kan du kontakta Skatteetaten för mer information.

Du kan också hitta information på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Portalen är för dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller aktiviteter i ett annat land. På portalen hittar du allmän information om skatter, och du kan ställa frågor om skatter direkt till de berörda skattemyndigheterna.

Om du flyttar från Norge är det jobb och bostadsort som avgör var du ska betala skatt och för vad. Du måste sköta ärendena med skattemyndigheterna i landet/länderna i fråga. ​​​​​​

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.