Skatt i Norge

Skatt i Norge
Her kan du lese om skatteregler i Norge

Grunnregelen for skatt, er at du skal betale skatt i landet der du jobber og tjener penger. Du skal imidlertid ikke betale skatt i to land for den samme inntekten. Dette reguleres av dobbeltbeskatningsavtalene som finnes mellom Norge og de fleste av EØS-landene.

Hvis du jobber i Norge skal du som hovedregel betale skatt av lønnen din i Norge. Dersom du er folkeregistrert bosatt her, kan arbeidsgiveren hente ditt skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Hvis du ikke er folkeregistrert i Norge eller har et norsk personnummer, må du ta kontakt med ditt nærmeste skattekontor for å søke om skattekort. 

Det finnes forskjellige typer skatt for deg som er privatperson og bor og jobber i Norge. På Skatteetatens nettsider finner du informasjon om skattesystemet i Norge, skattemelding (deklarasjon), informasjon om fradrag du kan ha rett til, avgifter, og annen relevant informasjon. 

Hvis du har spørsmål om beskatning når du flytter fra et annet nordisk land til Norge og begynner å jobbe eller studere der, kan du kontakte Skatteetaten for mer informasjon.

Du kan også gå inn på den nordiske skatteportalen, Nordisk eTax. Portalen er for deg som er bosatt i ett nordisk land og har inntekt eller aktiviteter i et annet land. På portalen finner du generell informasjon om skatt, og du kan stille spørsmål om beskatning direkte til de relevante skattemyndighetene.

Flytter du fra Norge, er det jobb og bosted som avgjør hvor du skal betale skatt og av hva. Du må avklare dette med skattemyndighetene i landet/landene det er snakk om. ​​​​​​

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.